GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/06/2021 - Onderhandelingen sociaal akkoord 2021-2022.

Eisenbundels van BTB-ABVV en ACV Transcom voor de komende sectoronderhandelingen

Nu het Interprofessioneel akkoord (IPA) goedgekeurd is, ontving GTL de gezamelijke eisenbundels van (BTB-ABVV en ACV Transcom voor de komende sectoronderhandelingen over een sociaal akkoord 2021-2022. 

In dat IPA wordt onder meer het interprofessioneel minimumloon, waar ook de taxi-CAO naar verwijst, verhoogd (een eerste stap in 2022 van 76,28 euro bruto, vervolgens 35 euro bruto in het voorjaar van 2024 en 2026). De loonnorm wordt op 0,4% vastgelegd voor 2021-2022.

"BTB-ABVV en ACV-Transcom willen tijdens de sectorale onderhandelingen een totaalpakket aan afspraken vastleggen betreffende:

  • Een invulling geven aan de maatregelen die werden genomen na de interprofessionele onderhandelingen. 
  • Werk maken van een sterk gezamenlijk optreden van de sociale partners in de komende maanden om van de sector een aantrekkelijke sector te maken waarin werknemers en werkgevers samen vooruit kunnen gaan.
  • Een aantal kwalitatieve maatregelen voorzien voor de transportarbeiders."

Het overleg zal deze zomer nog gestart worden.

Top