GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/06/2021 - Hoorzitting Vlaams parlement over opstart OV-netwerk Vervoer op maat

Basisbereikbaarheid en Vervoer op maat: de taxisector staat er klaar voor!

Op 10/06 organiseerde de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de verdere uitrol van basisbereikbaarheid en in het bijzonder van het vervoer op maat.

GTL werd er, naast een aantal andere organisaties zoals De Lijn, FBAA, TreinTramBus, VVSG,… uitgenodigd om haar standpunt kenbaar te maken.

Welke kansen en problemen ziet GTL bij de verdere uitrol van basisbereikbaarheid en het vervoer op maat? Wat zijn de voorstellen en bedenkingen van de taxisector? Wat met de afstemming van vraag en aanbod? Dat waren de vragen die ons gesteld werden. 

Ons antwoord was duidelijk:

Basisbereikbaarheid en Vervoer op maat: de taxisector staat er klaar voor!

Momenteel is de vervoersvraag bijzonder ondermaats in de sector, bedrijven hebben nog zwaar lijden onder de coronacrisis. Daarom kan de opstart van het nieuw netwerk van vervoer op maat best zo snel mogelijk uitgerold worden… zowel voor flex vervoer als voor flex+ vervoer (dit is het aangepast vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen, dat nu al voor 50% door de taxisector verzekerd wordt).

Andere sprekers drongen opnieuw aan op een verder uitstel, nu er problemen opgedoken zijn met de gunning bij de openbare aanbesteding van een Vlaamse mobiliteitscentrale....

Wij brachten een heel andere boodschp:

Zeg ons wat we moeten doen, en de taxisector zal er voor zorgen dat het aangeboden wordt!

"De Lijn heeft haar huiswerk gemaakt: het aanbod werd aangepast, weinig gebruikte haltes, en busdiensten kunnen geschrapt worden, zodra het vervoer op maat (VOM) de gaten kan vullen. En daarvoor kunnen snel OV- taxi's ingezet worden".

Geen sociale dumping

GTL drong er verder op aan dat het zoeken naar goedkope vervoersoplossingen niet mag leiden tot sociale dumping. De vergoedingen moeten werkbaar zijn voor de vervoersaanbieders (anders zal er geen interesse zijn). Er werd daarbij verwezen naar de loonkosten van de chauffeurs, die ongeveer 60% van de exploitatiekosten van de vervoerdienst vertegenwoordigen.

U kan de hoorzitting opnieuw bekijken via de volgende link : Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken - donderdag 10 juni 2021, 14.00u - Vlaams ParlementGTL tussenkomst: powerpoint presentatie van 1:10:50 tot 1:25:10 en antwoorden op vragen van Vlaamse parlementsleden van 3:46:43 tot 3:53:48.

 

Top