GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/06/2021 - COVID-19: eenmalige premie voor begunstigden van crisismaatregelen overbruggingsrecht

Coronapremie van 500 € netto voor zelfstandigen die tussen 1/10/20 en 30/04/21 gedurende 6 maanden een overbruggingsrecht gekregen hebben.

Op 15 juni keurde de federale regering in een elektronische ministerraad een eenmalige coronapremie van 500 euro netto (598,80 euro bruto) goed voor zelfstandigen die tussen 1/10/20 en 30/04/21 gedurende 6 maanden een overbruggingsrecht gekregen hebben.

Daarmee wil de regering, naar het voorbeeld van de eenmalige premie voor tijdelijk werklozen, extra steun geven aan zelfstandigen die zwaar getroffen werden door de crisis.

De premie is belastbaar tegen een belastingvoet van 16,5 %.

Dit ontwerp van KB wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Persbericht: COVID-19: eenmalige premie voor sommige begunstigden van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht | News.belgium

Top