GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/06/2021 - Brussel : Nieuwe steun van € 3.000 en vrijstelling van exploitatiebelasting voor de Taxi en VVB-sector

Let op, de premie van € 3.000 is niet cumuleerbaar met Tetra-hulp

Op donderdag 10 juni keurde de Brusselse regering nieuwe steun goed voor de taxi- en VVB sector, zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Daarnaast is op voorstel van minister Sven Gatz een ontwerpbesluit over de afschaffing van de exploitatiebelasting voor beide sectoren goedgekeurd.

Een nieuwe hulp

Na een eerste premie van 3.000 euro in april 2020 en een tweede van hetzelfde bedrag in december 2020, vormt deze derde premie van 3.000 euro een nieuwe steunmaatregel voor de sector van bezoldigd personenvervoer in Brussel, die grote moeilijkheden ondervindt door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voorwaarden:

Deze nieuwe forfaitaire premie van 3.000 euro is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de twee vorige premies.

  • De exploitant (natuurlijke of rechtspersoon) heeft een vergunning om een ​​taxidienst en/of VVB-dienst te exploiteren, afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Begunstigden van de bonus “Tetra Ter” worden uitgesloten van deze bonus.

Voordat u de aanvraag voor de € 3.000 bonus indient, moet u er rekening mee houden dat het bedrag van de Tetra Ter bonus (indien u aan de voorwaarden voldoet) hoger is!

Hoe financiële bijstand aanvragen?

De toelichtingen worden verstuurd door Brussel Mobiliteit. (website van Brussel Mobiliteit)

Vrijstelling van bedrijfsbelasting

Vorig jaar had de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze beroepssector reeds vrijgesteld van de taks op de exploitatie van een taxi- of VVB-dienst voor het fiscale jaar 2020.

De hernieuwing van deze maatregel is noodzakelijk om de steun voor deze door de gezondheidscrisis getroffen sector te behouden. Zo hoeven exploitanten van taxi- en VVB-diensten deze belasting voor boekjaar 2021 niet te betalen. Reeds betaalde bedragen voor het lopende boekjaar worden teruggestort.

De minister van Begroting legt de ontwerp-verordening voor advies voor aan Brupartners en de Raad van State.

Link naar het persbericht van minister-president Vervoort

Top