GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/06/2021 - Bestuurderspas - Jaarlijkse hernieuwing uittreksel strafregister

Let op: elk jaar moet u als houder van een bestuurderspas, een recent uittreksel uit het strafregister  bezorgen aan uw gemeentebestuur.

MOW (Dienst Mobiliteit en Openbare Werken) Vlaanderen informeerde ons dat deze dagen een mail verstuurd wordt naar de houders van bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxi, VVB, IBP).

Opdat de bestuurderspas geldig blijft, moet de chauffeur jaarlijks een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.1-28 taxibestuurder) bezorgen aan zijn gemeentebestuur. Dat uittreksel moet maximum 3 maanden oud zijn.

De meeste bestuurderspassen werden ongeveer een jaar geleden uitgereikt. Daarom krijgen bijna alle chauffeurs nu deze herinnering. 

Artikel 23, tweede lid, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019:

Elke bestuurder bezorgt de administratieve diensten van de gemeente jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de uitreiking van zijn bestuurderspas, uit eigen beweging en met een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat minder dan drie maanden oud is, waarin vermeld staat dat hij nog altijd voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid, vermeld in artikel 25, § 1, van dit besluit.

Het uittreksel bezorgt u ten laatste op de aangegeven datum en op het (mail)adres van de gemeente dat in het bericht vermeld staat (voor velen is dat 30 september).

Als het uittreksel niet wordt bezorgd voor die datum, is uw bestuurderspas niet meer geldig.

Opgelet: ook wie geen bericht ontvangen heeft, moet deze jaarlijkse formaliteit vervullen (in de wetgeving staat dat de chauffeur dat "uit eigen beweging" moet doen)

Top