GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/06/2021 - MaaS afsprakenkader Vlaamse overheid

Geef als vervoersaanbieder van de Taxi-VVB-sector feedback op het tussentijdse ontwerp van kader voor de MaaS-platformen in Vlaanderen (tegen 15/6)

 


Vlaams MaaS afsprakenkader: hoe ziet u dat?

De afgelopen maanden is er door een diverse groep van stakeholders hard gewerkt aan een ontwerp van Vlaams MaaS-afsprakenkader. GTL werd daar ook bij betrokken. Taxibedrijven of VVB bedrijven (ook IBP) zullen in de toekomst ook aangesproken worden om bij één of ander MaaS-platform aan te sluiten (MaaS = Moblity as a services, het gaat m.a.w. om platformen die verschillende vervoerdiensten of deelsystemen aanbieden; soms is dat met een abonnement op het MaaS-platform voor een bepaald bedrag aan gebruik van die diensten).

In principe zal/kan ook de Vlaamse Mobiliteitscentrale volgend fungeren als een MaaS-platform van de Vlaamse Overheid voor aanbod van vervoer op maat en andere diensten die via Mobiliteitspunten zullen aangeboden worden.

De tussentijdse resultaten worden nu aan het publiek voorgelegd. Lees hier het resultaat.

Tijdens de public review (t.e.m. 15 juni) wordt deze tekst voorgelegd aan een bredere groep. 

Aarzel niet en geeft als bedrijf uit de Taxi-VVB-sector ook uw commentaar via de volgende link: Geef je feedback !

Je kan zelf ook reageren op de feedback van anderen. 
Hoe deelt u uw visie op het online platform?

  • Algemene feedback vermeldt u bij de inleiding.
  • Feedback op onderdelen noteert u bij het betreffende stuk.
  • U kunt ook reageren op feedback van anderen

Wat mis je nog in deze tekst? Wat vind je er sterk in? Wil je nog iets toevoegen om de tekst sterker te maken? Zijn er elementen waar je niet achter staat? Geef voldoende duiding zodat anderen kunnen begrijpen wat je bedoelt. Doe dit snel, tegen uiterlijk 15 juni!

Top