GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/05/2021 - Nooddecreet van juli 2020 betreffende de vrijstelling van de gemeentelijke belasting of retributie op vergunningen

Heeft jullie gemeente (al) een verlaging/vrijstelling van de belasting op uw vergunning (Taxi-VVB-IBP) voorzien voor 2021?

Graag willen we uw aandacht vestigen op het feit dat u nog steeds een verlaging of vrijstelling van de gemeentelijke belasting of retributie op vergunningen kan aanvragen bij uw gemeente.

Het nooddecreet dat vorig jaar in juli daarover genomen werd (voor de vergunningen IBP en oude vergunningen VVB), is van toepassing zolang de noodtoestand nog van kracht is. Voor de oude taxivergunningen beslisten de gemeenten sowieso al autonoom.

Uw gemeente beslist zelf of ze dit al dan niet toepast. 

Sommige gemeenten hebben al de belasting gedeeltelijk of geheel geschrapt.

 

Top