GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/05/2021 - COVID – Verlenging lopende steunmaatregelen (Federaal)

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus) worden beide verlengd tot 30 september 2021

De meeste van de huidig coronasteunmaatregelen zouden normaal aflopen op 30 juni aanstaande. Gezien de impact van de coronacrisis zich ook daarna nog sterk zal laten voelen, werden deze maatregelen verlengd: de federale regering besliste om haar steunmaatregelen met 3 maanden te verlengen, dus tot en met 30 september 2021!

Een algemeen overzicht van de verlengde steunmaatregelen vindt u hieronder:

 

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN

 • Verlenging van het dubbel crisisoverbruggingsrecht bij volledige sluitng: tot eind juli voor bedrijven van de taxisector, die aantonen dat ze van verplicht gesloten sectoren afhankelijk sijn. Vanaf 1 juli hangt het af van verdere beslissingen van de regering.
 • Het nieuwe overbruggingsrecht (dat vanaf 1/1/2021 actief is)
 • De tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw

Al eerder beslist: 

 • Uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage (tot 31/12)
 • Voordeel Springplank naar zelfstandige activiteit (tot 30/09)

STEUNMAATREGELEN VOOR WERKGEVERS

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind

Al eerder beslist:

 • Neutralisatie studentenarbeid 3e kwartaal voor jaarcontingent van 475 uren 

FISCALE STEUNMAATREGELEN

 • Individueel uitstel van betaling van belastingen
 • Geen RSZ-sancties bij niet betalen voorschotten
 • Mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 • Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: verlenging naar juni, juli, augustus en september
 • Btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
 • Thuiswerkvergoeding privé: verhoging bedrag
 • Verlaging interesten indirecte belastingen
 • Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

Al eerder beslist

 • Tax Shelter Start/Scaleup (loopt tot en met 31/12)
 • Harmonisering teruggave btw (is al structureel)

Bron: Unizo

Top