GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12/05/2021 - Brussels gewest breidt TETRA premie uit tot de taxisector

Derde forfaitaire steunpremie van 3.000 € voor exploitanten met Brusselse vergunning. Daarnaast wordt de TETRA premie uitgebreid tot NACE-code 49.320 (beide premies zijn niet cuimuleerbaar)

 

Brussels Gewest: Nieuwe steunpremie voor de taxisector 

 

DERDE FORFAITAIRE PREMIE VAN 3.000 € PER EXPLOITANT

De Brusselse regering heeft vandaag een ontwerpbesluit goedgekeurd voor de toekenning van een nieuwe steunpremie aan de taxisector en de verhuurders van voertuigen met bestuurder (VVB), die zeer hard getroffen zijn door de gezondheidscrisis.

Na een eerste premie van 3.000 euro in april 2020 en een tweede van hetzelfde bedrag in december 2020, is deze derde premie van 3.000 euro een nieuwe steunmaatregel voor de sector van het bezoldigd personenvervoer die het door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bijzonder moeilijk heeft.

Ondanks de geleidelijke versoepelingen die sinds mei door de federale en de gewestelijke overheid zijn doorgevoerd, blijft deze sector zwaar lijden onder de nog steeds geldende beperkingen voor culturele, sociale en feestevenementen, het vervroegde sluitingsuur van de bars en restaurants en de sterke terugval van het zaken- en vrijetijdstoerisme. Daarom besliste de Brusselse regering om de betrokken exploitanten noodsteun te verstrekken in de vorm van een eenmalige premie om de economische en sociale schade te beperken en om een systematisch faillissement van deze sector, die opdrachten van openbaar nut vervult, te vermijden.

De nieuwe forfaitaire premie van 3 000 euro is Gebaseerd is op dezelfde voorwaarden als de twee vorige premies (explotant is houder van een Brusselse vergunning en zijn exploitatiezetel is in Brussel gevestigd).

Andere mogelijkheid (niet cumuleerbaar): 

TETRA PREMIE ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

De regering heeft ook een nieuw besluit over de tetra-premie vastgesteld op grond waarvan de sector van het bezoldigd personenvervoer (Taxi - VVB - NACE-code 49.320) voortaan onder bepaalde voorwaarden ook aanspraak kan maken op financiële bijstand. 

In tegenstelling tot de forfaitaire premie van 3.000 euro moet voor de Tetra-premie nog aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan: omzet, aantal VTE's, boekhoudkundige verantwoordingsstukken. Zij is eerder bestemd voor bedrijven met meerdere voertuigen en chauffeurs

NOG EVEN WACHTEN VOOR AANVRAAG

Beide ontwerpbesluiten betreffende die ondersteuning werden in eerste lezing goedgekeurd.

Voordat zij in werking kunnen treden, moet eerst nog een advies worden ingewonnen bij Brupartners en de Raad van State.

We houden onze Brusselse leden alvast verder op de hoogte.

 

Top