GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23/04/2021 - Taxi/VVB-chauffeurs worden voorlopig niet prioritair gevaccineerd (op enkele uitzonderingen na)

GTL heeft hier fel op aangedrongen, zowel op federaal als op gewestelijk vlak. De verschillende ministers (federaal en Vlaams) zijn op de hoogte van de vraag van de taxisector.

Momenteel is het antwoord op onze vraag niet positief. Dit is het antwoord dat we ontvingen van het kabinet van minister Lydia Peeters:

"Uw vraagstelling werd overgemaakt maar was uiteraard niet de enige.  Ook andere groepen vragen om voorrang te bekomen.

De vaccinatiestrategie is opgesteld door een taskforce en gevalideerd door de ministers van volksgezondheid. Hierbij heeft men gekozen om weinig prioritaire groepen aan te duiden en zo snel mogelijk de vaccinatie van de brede bevolking aan te vatten per leeftijdscohorte. Gelet op het feit dat de vaccinatiestrategie ondertussen loopt en gelet op het feit dat dit een bevoegdheid is van de ministers van volksgezondheid is het niet aan de minister van MOW om uw vraag in overweging te nemen noch om hier een beslissing over te nemen.

De verschillende ministers (federaal en Vlaams) zijn op de hoogte van de vraag van de taxisector maar ik geef ik u wel mee dat ik vrees dat ze deze niet zullen honoreren, gelet op de reeds lopende vaccinatiestrategie en de overweging om zo snel mogelijk de brede bevolking te vaccineren.

Ik hoop dat de werknemers van uw ondernemingen gespaard blijven van het virus en in alle veiligheid hun werk kunnen verder zetten en dat ondertussen de vaccinaties op volle snelheid zullen verlopen zodat spoedig iedereen gevaccineerd is en we deze nare periode kunnen afsluiten."

 

Top