GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23/04/2021 - Lancering Mobiliteitscentrale uitgesteld

Vervoer op maat door Ov-Taxis start bijgevolg nog niet op 1 januari 2022

De lancering van de Mobiliteitscentrale, die vanaf 1 januari 2022 voor vervoer op maat moest zorgen in Vlaanderen, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) donderdagavond in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Karin Brouwers (CD&V).

Vanaf volgend jaar zou de belbus worden vervangen door een mix van publieke en private vervoersmiddelen, zoals taxi's, buurtbusjes, shuttles en deelauto's. Ook het vervoer van mensen met een fysieke beperking en van leerlingen in het buitengewoon onderwijs vallen onder dit nieuwe systeem. Al die ritten moeten bij de Mobiliteitscentrale worden geboekt, een soort overkoepelende taxicentrale voor heel Vlaanderen. De centrale wordt op termijn ook verantwoordelijk voor het informeren van reizigers over het openb aar vervoer in Vlaanderen, het in kaart brengen van routes en de aankoop van tickets.

Er werd een aanbesteding uitgeschreven om die centrale uit te baten. De Lijn haakte eerder al af, waarna er vier geïnteresseerden over bleven. De regering wees de uitbating op 2 april toe aan een van die kandidaten. Daarna brak een standstill aan, die de verliezers de kans gaf de beslissing aan te vechten. Minstens een van hen heeft daarvan gebruik gemaakt om een schorsingsprocedure bij de Raad van State te starten. Daardoor is de lanceringsdatum van 1 januari niet langer haalbaar.

Op 20/04/ 2021 meldde de Raad van State dat een kandidaat voor de uitbating van de mobiliteitscentrale een vordering tot schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkheid heeft ingediend. Start v/d mobiliteitscentrale op 1 januari 2022 is door deze procedure niet meer haalbaar.

Minister Peeters: We moeten de uitspraak van de Raad van State afwachten om de volledige impact op de timing en uitrol van basisbereikbaarheid te kunnen beoordelen.

Voor de taxisector is dit uitstel bijzonder jammer!


 

Lees hier het persbericht van minister Lydia Peeters

 

Mobiliteitscentrale start niet op 1 januari 2022

VLAAMS MINISTER LYDIA PEETERS VERWACHT EIND MEI MEER DUIDELIJKHEID OVER IMPACT VOOR BASISBEREIKBAARHEID

22 april 2021 - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaf vandaag in het Vlaams Parlement tekst en uitleg bij de plaatsing van de Vlaamse mobiliteitscentrale. Op vrijdag 2 april nam de Vlaamse Regering de gemotiveerde gunningsbeslissing waarna een wachttermijn inging die beperkingen oplegt in de communicatie. Op 20 april 2021 meldde de Raad van State dat er een kandidaat voor de uitbating van de mobiliteitscentrale een vordering tot schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkheid heeft ingediend. “De start van de mobiliteitscentrale op 1 januari 2022 is door deze procedure niet meer haalbaar”, zegt minister Peeters. “We moeten de uitspraak van de Raad van State afwachten om de volledige impact op de timing en uitrol van basisbereikbaarheid te kunnen beoordelen.”

Wat is de mobiliteitscentrale?

De mobiliteitscentrale maakt een belangrijk deel uit van de nieuwe Vlaamse basisbereikbaarheid. Die vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod en zet in op het combineren van verschillende vervoermiddelen, oftewel combimobiliteit. De mobiliteitscentrale wordt op termijn onder meer verantwoordelijk voor het informeren van reizigers over het openbaar vervoer in Vlaanderen, het in kaart brengen van routes en de aankoop van tickets voor het openbaar vervoer. Reizigers in Vlaanderen zullen bij de mobiliteitscentrale terechtkunnen met vragen over openbaar vervoer in al zijn facetten: trein, tram, bus, deelfietsen en -wagens en flexsystemen. De centrale zal via een app, website en callcenter bereikbaar zijn. Ook specifieke doelgroepen - personen met een beperking bijvoorbeeld - zullen bij de centrale terechtkunnen met hun vragen.

Vordering tot schorsing

De Vlaamse Regering lanceerde de overheidsopdracht voor de mobiliteitscentrale in maart 2020 en nam op vrijdag 2 april 2021 een gemotiveerde gunningsbeslissing. Minstens één van de kandidaten voor de uitbating van de mobiliteitscentrale diende sindsdien een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van State. Dat zei minister Peeters vandaag in het Vlaams Parlement. De Raad van State gaf op 20 april 2021 hiervan officieel melding aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Op 21 april werd de officiële melding ontvangen van de Raad dat de zitting omtrent dit dossier plaatsvindt op 4 mei. De verwachting is dat de Raad een week later de beslissing zal betekenen.

Uitstel invoering basisbereikbaarheid

Als de Raad van State ingaat op de argumenten van de tegenpartij en de gunningsbeslissing geschorst wordt, kan de opdracht niet gesloten worden. De concrete impact van een schorsing valt op dit moment moeilijk in te schatten. Dat is sterk afhankelijk van de redenen en de motieven op basis waarvan de Raad tot de schorsing zou besluiten.

Indien de uitspraak gunstig uitvalt, is de verwachting dat de sluiting van de opdracht rond 17 mei 2021 kan plaatsvinden.

Dit betekent dat de implementatie van basisbereikbaarheid op 1 januari 2022 onhaalbaar is omdat de mobiliteitscentrale niet tijdig operationeel zal zijn.

Tot wanneer dit wordt uitgesteld kan op dit moment nog niet bepaald worden. Dit hangt niet enkel af van de datum van de finale uitspraak van de Raad, maar ook van de inhoud van de uitspraak van de Raad en de nieuwe planning die moet opgemaakt worden richting een geschikt moment.

Lydia Peeters: “Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven een nieuwe planning te maken zodra er meer zicht is op de termijnen in deze procedure. Vooral belangrijk is dat alle stakeholders snel op de hoogte gebracht worden via duidelijke en correcte communicatie.”

Minister Peeters noch de Vlaamse administratie kunnen momenteel meer informatie vrijgeven over de gemotiveerde gunningsbeslissing of de inhoud van het verzoekschrift. Om het vlot verloop van de procedure te garanderen is het niet wenselijk om op dit moment meer te communiceren.

Top