GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/04/2021 - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht bij omzetdaling van 40% en dubbel overbruggingsrecht bij volledige sluiting blijven van kracht tot eind juni.

 

Graag herinneren we u dat de regeling voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd werd tot juni 2021.

1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' werd verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die daardoor moest sluiten, zoals dat het geval is bij bepaalde taxi- en vvb-bedrijven, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 

2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' werd eveneens verlengd tot en met 30 juni 2021. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin deze actief is. 

Voorwaarde: omzetverlies van minimum 40%.  ​​​​​De omzet van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt, wordt telkens vergeleken met dezelfde kalendermaand in 2019, het jaar voor de coronacrisis.

Concreet:

  • januari 2021: je omzet van december 2020 wordt vergeleken met je omzet van december 2019.
  • februari 2021: je omzet van januari 2021 wordt vergeleken met je omzet van januari 2019.
  • maart 2021: je omzet van februari 2021 wordt vergeleken met je omzet van februari 2019.
  • April 2021: je omzet van maart 2021 wordt vergeleken met je omzet van maart 2019.
  • Mei 2021: je omzet van april 2021 wordt vergeleken met je omzet van april 2019.
  • Juni 2021: je omzet van mei 2021 wordt vergeleken met je omzet van mei 2019.

3. Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit wordt ook verlengd tot en met 30 juni 2021.


Aanvraag: via uw sociale verzekeringskas.

 

Top