GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/04/2021 - Minister Lydia Peeters geeft stand van zaken over Mobiliteitscentrale en Vervoer op maat

Vind hier het antwoord van de minister over de gunning van de Vlaamse mobiliteitscentrale en over het uitrollen van het decreet Basisbereikbaarheid.

Wat heeft minister Lydia Peeters geantwoord?

Vind hier een samenvatting:

Het dossier van de gunning van de Vlaamse mobiliteitscentrale is bijna afgerond, en binnen zeer korte termijn zal gegund worden.

Er is heel duidelijk een stappenplan uitgetekend en men houdt vast aan de inwerkingtreding van het decreet Basisbereikbaarheid en de uitrol van de nieuwe ov-plannen op 1 januari 2022.

De finale testfases met de mobiliteitscentrale, zijn voorzien voor oktober/november 2021 zodat tegen eind dit jaar alles operationeel en volledig getest is.

Alle vervoerregio’s hebben momenteel een goedgekeurd vervoersplan waar het vervoer op maat deel van uitmaakt.

Er zijn bepaalde vervoerregio’s die zich nog buigen over de hoppinpunten of de tarifering. Het proces is nog niet volledig ten einde maar het vervoersplan inclusief het vervoer op maat is wel rond.

Tarieven:  sommige vervoerregioraden hebben een aantal tariefvoorstellen gedaan voor het vervoer op maat. Zij hebben dat zelfs expliciet opgenomen in hun vervoerplannen, inclusief ook een aantal voorstellen voor tariefintegratie met De Lijn.

Mogelijke witte vlekken in het openbaar vervoersaanbod: alle vervoerregio’s hebben een antwoord geboden op de door hen gedetecteerde witte vlekken, en hebben daarbij mogelijke vervoer op maat-oplossingen in overweging genomen.

De minister gaf ook uitleg over haar Communicatieplan naar de betrokken stakeholders en naar de gebruikers, de mensen die het openbaar vervoer willen gebruiken. Voor de opstart van basisbereikbaarheid en ook wanneer het in voege treedt, komt er nog een grote publiekscampagne: TV, radio en dergelijke meer over de heel andere manier van omgaan met het openbaar vervoer.

Ook bij het gunnen van bepaalde bestekken, bijvoorbeeld voor de OV-taxi’s, zal een gerichte communicatie voorzien worden.

De Diensten Aangepast Vervoer (DAV) en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV), zullen mee opgenomen worden in het kader van de mobiliteitscentrale.

Zal men op tijd klaar zijn met de mobiliteitscentrale en het vervoer op maat?

Vooral op het nieuwe deel in de hervorming, vrezen sommigen dat het niet volledig operationeel zal zijn op 1 januari 2022 en dat extra geld nodig is. Maar de minister antwoordt daarop “We zetten alles op alles om die deadline te halen”.  Zij wijst er verder op dat er “een groeipad inzake het vervoer op maat is waarbij de bijkomende 30 miljoen euro sowieso tegen 2024 volledig on run zal zijn”. Ondertussen wordt opgevolgd hoe dat verder zal verlopen.

 

Lees hier het verslag:

Commissie mobiliteit en openbare werken van 1 april - Antwoord van de minister

Top