GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/04/2021 - OV-taxi's zullen ingezet worden onder mobiliteitsmerk HOPPIN

Nog dit jaar zullen bestekken voor contracten voor Vervoer op Maat in de markt gezet worden. Dit is momenteel bij de Vlaamse Overheid in voorbereiding.

Op 30 maart hebben GTL en het Departement MOW (+ het Adviesbureau communicatie) samen gezeten ter voorbereiding van communicatie-aspecten  rond het project basisbereikbaarheid.

De OV-Taxi’s die voor de mobiliteitscentrale werken, zullen ingezet worden onder het nieuwe mobiliteitsmerk Hoppin.

De taxivoertuigen die ingezet worden voor vervoer op maat, zullen tijdens die vervoersopdrachten moeten beantwoorden aan de huisstijl van HOPPIN (affichering tijdens het hoppin-vervoer).

Lees hier het artikel: "Hoppin" moet de combinatie van bus, (deel)fiets, (deel)auto en taxi makkelijker en sneller maken


Ondertussen wordt GTL ook geraadpleegd door het Departement MOW, dat van plan is om binnenkort bestekken voor contracten voor het Vervoer op Maat in de markt te zetten.

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van die bestekken voor vervoerscontracten en dit vereist voorafgaandelijk onderzoek over de huidige marktinrichting van taxivervoerders en busvervoerders, aantallen vervoerbedrijven, omvang, type werk dat ze uitvoeren en wat dit kan betekenen voor de interesse van de markt voor Vervoer op Maat en kansen en mogelijkheden om in te schrijven op de aanbesteding voor Vervoer op Maat.

Binnen Vervoer op Maat zullen de voertuigen rechtstreeks aangestuurd worden door de mobiliteitscentrale die de planning maakt voor de ritopdrachten die doorgegeven worden aan de voertuigen. Er zou op 2 manieren met OV-taxi’s gewerkt worden:

  • Contracten: als een voertuig met chauffeur ingehuurd wordt voor de hele dag
  • Spotmarkt: alle vervoersvraag dat adhoc binnenkomt, voor een bepaalde rit, bij de Vlaamse mobiliteitscentrale (hier bepaalt de bestuurder zelf wanneer hij beschikbaar is).

Vlotter combineren met Hoppin

Top