GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/03/2021 - Minister Peeters wil geen uitstel van opstart basisbereikbaarheid

“Komende 9 maanden gebruiken om hard te werken aan vooruitgang zodat men op 1 januari 2022 van start kan gaan”

Vorige week had de VVSG nog gevraagd om de geplande opstart vanop 1 januari 2022, met 6 maanden uit te stellen. GTL was daar niet over te spreken omdat de taxisector al jaren op de opstart van het nieuw netwerk van vervoer op maat wacht omdat hiermee eindelijk taxi's structureel kunnen ingezet worden voor OV-opdrachten.

In de Commissie voor mobiliteit en openbare weken van het Vlaams Parlement liet minister weten dat zij geen uitstel wenste. 

Op dit ogenblik hebben alle vervoerregioraden hun vervoersplan, hun OV-plan, hun kern- en aanvullend net afgeklopt.

Voor het kernnet en aanvullend net is De Lijn op dit ogenblik volop bezig alles verder uit te werken. De Lijn verzekerde aan de minister dat zij het zien zitten om met ingang van 1 januari 2022 die nieuwe vervoersplannen uit te rollen.

Welke stappen moet de overheid (MOW) nog zetten?

Mobiliteitscentrale: dit zit in de gunningsfase. Zodra het bedrijf aangeduid is,  komt eentestperiode in het najaar, zodat men kan proefdraaien.

Bestekken voor het nieuw netwerk van vervoer op maat (OV-taxi’s): 

  • Het vervoer op maat is bij een aantal vervoerregioraden al afgeklopt (provincie Limburg en  een aantal regio’s. Voor de andere  vervoerregioraden moet dat zo snel mogelijk gebeuren.
  • Het departement Mobiliteit is volop bezig met de opmaak van de bestekken van het vervoer op maat: enerzijds voor de flexsystemen, en anderzijds de bestekken voor deelsystemen.

Hoppinpunten: Vervoer op maat  is gekoppeld aan de verdere uitrol Hoppinpunten, dat zijn de mobipunten, overstapplaatsen waar men heel snel kan schakelen van het ene vervoersmiddel naar het andere (te bepalen door de lokale besturen). Het is de bedoeling dat er heel wat Hoppinpunten gaan komen.

- Tarieven en tariefintegratie. Doel va de overheid is dat het allemaal betaalbaar wordt, dat het vervoer op maat straks niet een pak duurder wordt, vergeleken met de tarieven van De Lijn. Daarover moet nog op korte termijn overleg gevoerd worden  tussen de administraties en de vervoerregioraden Er mag geen vervoersarmoede op bepaalde plaatsen ontstaan, noch  witte vlekken zijn in het OV-plan.

- Communicatie naar de burger toe. De burgers zullen op de hoogte gebracht worden zodat ze straks weten waar zij terechtkunnen, welk openbaarvervoersaanbod er is, hoe ze kunnen boeken en hoe ze zich op de snelste en meest op hun noden aangepaste manier kunnen verplaatsten van punt A naar punt B.

- Aangepast vervoer, de DAV’s en de MAV’s. De regering heeft vandaag geen signalen dat er problemen zouden zijn om een gepast vangnet te voorzien voor deze doelgroepen.

De minister wil niet ingaan op de vraag van sommigen om de opstart met 6 maanden uit te stellen “Nu zijn  er geen signalen dat er zich een uitstel opdringt.”

De minister "roept de vervoerregioraden die hun vervoer op maat nog moeten goedkeuren, dat zo snel mogelijk doen. Ik weet dat er daar voorwaarden aan gekoppeld zijn, maar die nemen we zeker ter harte, zodat we zo snel mogelijk kunnen landen."

Lees hier het volledig antwoord van minister Peeters in de Commissie voor mobiliteit en openbare werken.

Top