GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/03/2021 - PERSBERICHT - Opstart basisbereikbaarheid (vervoer op maat) niet opnieuw uitstellen!

Uitstel zou extra klap betekenen voor de Vlaamse taxisector.  Heel het nieuw netwerk van vervoer op maat – inclusief het nieuw vervoer door OV-taxi’s - wordt dan opnieuw uitgesteld.

PERSBERICHT

Brussel, 25 maart 2021 – De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vroeg eerder deze week aan minister Peeters de lanceringsdatum van basisbereikbaarheid ‘(1januari 2022) met 6 maand uit te stellen … GTL is daar niet over te spreken.

Taxisector is diep geraakt door de gevolgen van covid19

De taxibedrijven hebben in 2020 slechts 48 % omzet gepresteerd, in vergelijking met 2019. In sommige deelmarkten, zoals het luchthavenvervoer en de taxidiensten aan de luchthavens, viel men gemiddeld terug op 10%. De taxisector hangt sterk af van bedrijven die verplicht werden te sluiten: toerisme, horeca, evenementen, beurzen en congressen, het nachtleven, de festivals,…

Taxihervorming komt op slecht ogenblik

Het Vlaams “taxidecreet” dat in 2020 in voege getreden is, bracht een quasi volledige liberalisering van de markt (onbeperkt aantal vervoerders, vrije prijszetting,..); op zich vormt dit een  belangrijke uitdaging voor de taxibedrijven. De regering verwees naar de nieuwe vervoersvraag naar taxibusjes, in het kader van de hervorming van het openbaar vervoer (basisbereikbaarheid) wat nieuwe opportuniteiten moest aanbieden in een hervormde taxisector.

Het zijn vooral de nieuwe strenge milieunormen die zwaar wegen bij investeringen in veel duurdere taxivoertuigen: minstens plug-in-hybride of zero emissie voor voertuigen die tot 100.000 km per jaar rijden, met een oplaadtijd en een kleinere actieradius – en men heeft nood aan ruime voertuigen zodat de passagiers bagage kunnen meenemen…

Bovendien moeten de taxibedrijven in nieuwe  verplichte apparatuur en software investeren om de prijs- en reisgegevens vanuit het voertuig in real time te kunnen doorsturen naar een applicatie van de Vlaamse Overheid…Het vinden van geschikte systemen is voor veel bedrijven niet eenvoudig en het impliceert extra kosten in voertuigen die voor een groot deel al een jaar niet rijden wegens gebrek aan werk! Kan Vlaanderen een deel van de nieuwe Europese subsidies voor vergroening en digitalisering hiervoor aanspreken?

Ondertussen hebben honderden chauffeurs die al jarenlang als taxichauffeur gewerkt hebben, nu problemen met het attesteren van de nieuwe taaleisen, wat dikwijls voor vluchtelingen of chauffeurs van allochtone afkomst een probleem vormt.

Vraaggestuurd openbaar vervoer op maat mag niet langer uitgesteld worden

Het openbaar vervoer in Vlaanderen staat voor een historische omwenteling. In januari  2022  treedt het decreet basisbereikbaarheid op het terrein in werking, dat het oude aanbod-gestuurde model vervangt door een vraaggestuurd model.

Hoog tijd voor nieuw vraaggestuurd openbaar vervoer door taxibusjes en taxi’s

Pierre Steenberghen van de Nationale Groepering van Taxiondernemingen (G.T.L.) is niet te spreken over de vraag van de VVSG om de lanceringsdatum van basisbereikbaarheid (1 januari 2022) met 6 maanden uit te stellen. Door alleen daar te gaan rijden waar er voldoende vraag is, moeten bussen en trams efficiënter worden ingezet en beter de concurrentie kunnen aangaan met de eigen privé auto. In de praktijk komt het erop neer dat het openbaar vervoer zich zal concentreren op grote assen tussen dorps- en stadscentra en niet langer allerlei omwegen zal maken. De OVtaxi's worden ingezet om de "gaten" te vullen.

Gebruikers zullen via de Mobiliteitscentrale (die in oprichting is) reisadvies kunnen aanvragen en hun reis boeken (via app, website of telefoon). De mobiliteitscentrale zal de reiziger optimaal naar de buslijnen van het kernnet en aanvullend net vervoeren. Naast OV-taxi’s zullen ook deelfietsen en deelauto’s worden meegenomen als mogelijke mobiliteitsoplossing.

Eerder al een jaar uitgesteld

Men heeft al een heel lange weg moeten afleggen: het concept basisbereikbaarheid stond al in het Vlaams regeerakkoord van 2014-2019, in december 2015 was er een conceptnota, die veel later, in 2019 uitmondde in een decreet. De onderlaag het vraagafhankelijk vervoer op maat, zeg maar de invulling van de 'last mile', werd al eens met een jaar uitgesteld (van december 2020 naar januari 2022) omdat de vervoerregio’s hun vervoersplannen, in samenspraak met de gemeenten, niet tijdelijk klaar hadden.

Nu de mobiliteitscentrale aangeduid wordt, kan het snel allemaal concreet worden!

 

 

 Persbericht over Opstart basisbereikbaarheid (vervoer op maat) niet opnieuw uitstellen

 

Top