GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/02/2021 - Brusselse VVB - Het Gewest grijpt in... het begin van het einde van Uber.

Druk wordt verhoogd op de Uber-chauffeurs, na de uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep over UberX van 15 januari 2021

Exploitatievoorwaarden van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

VVB-overeenkomsten

Verhuurovereenkomsten die gesloten worden door de exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur moeten de regelgeving naleven. Vóór de prestatie moet een schriftelijk contract worden afgesloten dat alle in de regelgeving bepaalde vermeldingen bevat”

Ritopdrachten via smartphone

“Het gebruik van een radiocommunicatiezender of -ontvanger (smartphone, walkietalkie, enz.) om ritopdrachten te ontvangen is verboden.”

Sancties

“Bij niet-naleving van de regelgeving riskeert de overtreder een inbeslagname van het voertuig, een strafvervolging en een administratieve sanctie, namelijk de tijdelijke schorsing of definitieve intrekking van zijn vergunning om een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uit te baten.”

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Taxinews Brussel MobiliteitOnze commentaar

Het recht heeft gesproken!

Gesterkt door de uitspraak van de beroepsrechter van 15 januari waarbij de exploitatie van UberX-diensten in Brussel illegaal werd verklaard, verhardt de Brusselse Directie Personenvervoer eindelijk haar standpunt ten aanzien van de honderden VVB-voertuigen die er op een illegale manier alternatieve taxidiensten aanbieden.

Met deze nieuwe circulaire zet Brussel mobiliteit eindelijk de puntjes op de i, na 4 jaar inbreuken op steeds grotere schaal. GTL had de onwettigheid al aangekaart vanaf Dag 1..

De nieuwe uitspraak moet de controlediensten in Brussel in staat stellen overtredingen door UBER (-chauffeurs) vast te stellen.

Zie ook: 19-1-2021 - PERSBERICHT - Uitspraak Hof van Beroep: Uber-diensten zijn illegaal in Brussel

 

Top