GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/02/2021 - Bijzonder geregeld vervoer

U organiseert vervoer voor een school, instelling, bedrijf, club,.. met een bepaalde regelmaat en volgens een bepaald traject, met vooraf bepaalde haltes?

Naast de vergunning Individueel bezoldigd personenvervoer, bestaat nog een andere soort  bezoldigd personenvervoer dat niet onder het decreet IBP ("Taxidecreet") van 2019 valt: 

DIENSTEN VAN BIJZONDER GEREGELD VERVOER (BGV).

Definitie

 Een bijzondere vorm van geregeld vervoer  van bepaalde categorieën reizigers (dit wil zeggen met uitsluiting van andere reizigers), met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf bepaalde haltes reizigers mogen worden opgenomen of afgezet.


Voorbeelden

"Een school/instelling/bedrijf/club wil beroep doen op u als externe professionele vervoerder"

"U, als externe professionele vervoerder, wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club" 

Welke soorten voertuigen?

Voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer is het aantal zitplaatsen in het voertuig niet van belang, zodat zowel een personenwagen of een minibus, als een autobus onder bovengenoemde regelgeving mogen vallen.

De voertuigen vallen niet onder de milieueisen van het decreet IBP (ecoscore).

De overeenkomst of de vergunning

Als u als vervoerder een bijzondere vorm van geregeld vervoer wenst aan te bieden, kan u in de meeste gevallen een overeenkomst sluiten met de opdrachtgever. Als dat niet mogelijk is, vraagt u een vergunning aan.

Overeenkomst voor bijzondere vormen van geregeld vervoer

 1. Sluit een overeenkomst met de opdrachtgever (school/instelling/bedrijf/club). Gebruik hiervoor de modelovereenkomst (zie hieronder 'Download').
 2. Voeg bij de overeenkomst ook de reisweg en de frequentie van de ritten - Zie voorbeeld.
 3. Stuur binnen de vijftien dagen nadat u de overeenkomst hebt gesloten een ingescande kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie (1 document) door naar de administratie via deze link
 4. U kunt de kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)
 5. De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid onderzoekt of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u terug.
 6. OPGELET: de overeenkomst met keurmerk moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

Opgelet voor de eisen

Niet alle vervoer dat met een zekere regelmaat georganiseerd wordt (bijvoorbeeld dyalisevervoer, luchthavenvervoer) zal per definitie als BGV kunnen beschouwd worden.

Het probleem zit hem daarbij niet zozeer in de aard van het vervoer. Dat is wellicht voldoende "geregeld” (dienstregeling en route). Maar de bijzondere doelgroep omschrijven, wordt al wat moeilijker: zijn alle aanwezigen in het voertuig om dezelfde reden onderweg?

En het grootste probleem is de manier van contracteren en de waarmerking van de contracten. Indien die meerdere keren per jaar veranderen, is er ook geen sprake van een geregeld karakter van de uitgevoerde diensten.

Vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer

Als het niet mogelijk is om een overeenkomst af te sluiten, vraagt u een vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer aan.

 1. Vul het aanvraagformulier voor de vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer in :
 • Open bovenstaande vergunningsaanvraag in MS Word formaat en vul alle gevraagde gegevens in
 • Druk het forumier af op uw printer
 • Handteken de afdruk en scan deze in
 • Stuur het finale gehandtekende document door naar de administratie.

U kunt het gehandtekende formulier ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken

 1. De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

 2. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal vijf jaar verlengen.

 3. OPGELET: de vergunning moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

Samenvatting:

Als u als vervoerder een bijzondere vorm van geregeld vervoer wenst aan te bieden, zijn er twee mogelijkheden:

 1. Er moet een overeenkomst gesloten worden met de opdrachtgever. De benodigde documenten vindt u hier.
 2. In een aantal gevallen is het echter niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten. Bijvoorbeeld, als u als professionele vervoerder met een bepaalde regelmaat mensen die op een welbepaalde parking parkeren naar de luchthaven wil brengen, dan zou u een overeenkomst moeten sluiten met elke persoon. Omdat dit praktisch onmogelijk is, vraagt u in dergelijke gevallen een vergunning aan. De benodigde documenten vindt u hier.


Mag
eenzelfde voertuig ingezet worden voor zowel opdrachten onder vergunning IBP als voor opdrachten onder vergunning bijzonder geregeld vervoer (= GEMENGD GEBRUIK)?

Antwoord van het Departement Mobiliteit:

 • Voertuigen die vergund zijn als IBP kunnen inderdaad ingezet worden voor diensten van BGV. Voor de ritten die ze uitvoeren als BGV zijn ze niet in dienst als IBP en moet dan ook niet voldaan worden aan de verplichtingen daaraan verbonden – bestuurderspas, digitaal vervoerbewijs, verbinding met Chiron
 • BGV kan uitgevoerd worden met voertuigen met of zonder T-plaat
Top