GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/02/2021 - Vervoer van en naar vaccinatiecentra

Minister Peeters brengt een versoepeling van de VVB-regels (oude vergunning) in vaccinatietijden

Er werd ons gemeld dat er een  ontwerp-Besluit van de Vlaamse Regering klaar is dat, specifiek voor het vervoer van en naar een vaccinatiecentrum, de verplichting voor VVB’s opheft om met opdrachten van minstens 3 uur te werken.

Deze versoepeling komt er op uitdrukkelijke vraag van de gemeenten die anders vreesden niet voldoende vervoeraanbod te kunnen mobiliseren.

Opgelet: het gaat hier om de VVB-voertuigen die nog onder de oude exploittievergunning rijden (in de overgangsperiode van het nieuw decreet).

De tekst is bezorgd aan de minister, die nu (spoed)adviezen inwint om dit allicht deze maand nog, te kunnen agenderen op de ministerraad.

We houden u op de hoogte zodra de tekst goedgekeurd is.

Top