GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/02/2021 - UPDATE!! RSZ-premie aan ondernemingen met 65% omzetverlies in het 2de OF in het 4de kwartaal van 2020

Aan te vragen voor 15 februari 2020! Via de online toepassing is het snel ingevuld!

Er is een verandering ten opzichte van de informatie die wij u overgemaakt had in onze nieuwsbrief van 13 januari

De aanvraag is nog mogelijk tot 15.02.2021, en u kan nog steeds kiezen om die in te dienen op basis van hetzij uw omzet van het tweede kwartaal 2020, hetzij op basis van de omzet van het vierde kwartaal 2020 (de initiële datum van 15.01.2021 is dus een maand uitgesteld).

U moet de premie aanvragen in een onlinetoepassing. Om de toepassing te gebruiken, meldt u zich aan met de eID of itsme.

Ter herinnering, waarover het gaat:

De compensatie is voor “toeleveranciers aan ondernemingen uit verplicht gesloten sectoren”. 

Bedrag van de compensatie

U krijgt maar 1 premie en die stemt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020, waarbij het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend!

Voorwaarden

  • Omzet in 2019 bestaat voor ten minste 20% uit leveringen van diensten aan ondernemingen uit de sectoren die verplicht de deuren hebben moeten sluiten
  • Omzetverlies van ten minste 65% in het 2de  of in het 4de kwartaal van 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019

Let wel…

Gelet op het nieuwe karakter van de juridische teksten wordt er gevreesd voor de interpretatie die aan het begrip van “toeleverancier” zal gegeven worden door RSZ bij de behandeling van de aanvraagdossiers. Bedrijven uit de taxisector factureren hun vervoer meestal niet sowieso rechtstreeks aan de bedrijven uit de verplicht gesloten sectoren, maar laten het vervoer betalen door de passagiers die naar de bedrijven uit die sectoren gebracht worden.

GTL heeft minister Vandenbroucke in november en december regelmatig aangeschreven en zelfs de media aangesproken, om te vermijden dat de taxisector niet onder de compensatieregeling zou vallen.

Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat de RSZ de vervoerders niet als “toeleveranciers” zou beschouwen, heeft GTL al een advocatenkantoor gemandateerd om het KB van 19 december 2020 aan te vechten indien er systematisch aanvraagdossiers worden geweigerd wegens een te enge interpretatie van het begrip van toeleverancier (onder meer als de RSZ een rechtstreekse levering vereist, wat o.i niet aanvaardbaar is).

GTL adviseert de leden die het omzetverlies van 65% geleden hebben in minstens één van  kwartalen (2de kwartaal of 4de kwartaal 2020), om zeker via de onlinetoepassing van de RSZ de premie-aanvraag in te dienen!

Leden die geweigerd worden omdat ze niet als toeleverancier beschouwd worden, kunnen best GTL daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen!

Online aanvragen

  • Ondernemingen moeten de premie online aanvragen via een beveiligde toepassing van de RSZ. Aanmelden gebeurt met de eID-kaart of itsme via: De compensatie aanvragen
  • Je mag kiezen om de aanvraag te doen op basis van de omzet van het tweede kwartaal 2020 of op basis van het vierde kwartaal 2020. Het belangrijkste is dat je kiest voor het kwartaal waarin je 65% omzetverlies hebt gehad t.o.v. hetzelfde kwartaal van 2019.  
  • Uw  aanvraag moet ingediend worden voor 15 februari 2021.
  • Duid de sectoren aan waarvoor je vervoerdiensten aanbiedt. Bekijk hier de lijst van verplicht gesloten sectoren (je kan meerdere sectoren aanvinken!)
  • De RSZ zal snel na hun aanvraag, aan de ondernemingen laten weten of ze wel of niet in aanmerking komen voor de compensatie, en hoe hoog het bedrag is.
  • De RSZ stort het bedrag op de RSZ-rekening van de onderneming. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het eerste kwartaal 2021 en van eerdere kwartalen, af te lossen.

Opgelet deadline is 15/2/2021 voor indienen van de aanvraag en dit zowel voor aanvragen op basis van de omzetcijfers  het 2de kwartaal 2020, alos op basis van het 4de kwartaal 2020!!

Meer informatie : Compensatie van RSZ-bijdragen voor toeleveranciers

Top