GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/02/2021 - Zelfstandigen: Fiscale en sociale behandeling van het crisis-overbruggingsrecht

Crisis-overbruggingsrecht: Verschil tussen fiscale taxatie naar gelang de zelfstandige winsten/baten aangeeft dan wel bezoldigingen als bedrijfsleider. Verder is het niet onderworpen aan sociale bijdragen.

Fiscale behandeling van het crisis-overbruggingsrecht

Begin 2021 vragen zelfstandigen zich af welke belasting van toepassing is op het overbruggingsrecht dat zij in 2020 hebben ontvangen.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, stuurt deze donderdag een omzendbrief naar de sociale verzekeringsfondsen om het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen die winsten en baten (PB) ontvangen, vrij te stellen van bijdragen, zoals reeds het geval is voor zaakvoerders en om antwoorden te geven op de veel gestelde vragen van zelfstandigen over de fiscaliteit die van toepassing is op het overbruggingsrecht.

Het crisis-overbruggingsrecht, enkelvoudig of dubbel, wordt verschillend belast naargelang het wordt toegekend aan een zelfstandige als natuurlijk persoon, die winsten en baten geniet, dan wel zaakvoerder is.

  • In het geval van zaakvoerders geldt de progressieve aanslagvoet. Het overbruggingsrecht is in deze situatie het voorwerp van fiche 281.18. Het is niet onderworpen aan de bepalingen inzake sociale bijdragen.
  • In het geval van zelfstandigen die winsten en baten genieten (PB), geldt voor het overbruggingsrecht een preferentieel belastingtarief van 16,5%, tenzij de betrokken zelfstandige in 2020 de winstlimiet van de 4 voorgaande jaren overschrijdt en het voorwerp uitmaakt van een fiche 281.50

Er zijn dus ook verschillende fiscale fiches. Uw sociale verzekeringsfonds zal u de juiste fiscale fiche ter beschikking stellen (zij ontvangt de lijsten van de fiscus op basis van aangiften inkomsten 2019). Indien uw situatie ondertussen gewijzigd is, moet u als zelfstandige zelf corrigeren in uw belastingaangifte

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het overbruggingsrecht dat aan een meewerkende echtgenoot wordt verleend, niet belastbaar is.

Sociale behandeling van het crisis-overbruggingsrecht

  • Moet het crisis-overbruggingsrecht moet worden onderworpen aan sociale bijdragen voor zelfstandigen? De knoop werd doorgehakt: het crisis-Overbruggingsrecht hoort dan toch niet tot de bijdragegrondslag
  • Het bedrag van de financiële uitkeringen van het crisis-overbruggingsrecht zoals dat in de fiches 281.50 voor de begunstigden van winsten en baten is vermeld, wordt uit de bijdragegrondslag geschrapt, zoals reeds het geval is voor zaakvoerders.

Top