GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/02/2021 - Zelfstandigen - Uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen verlengd

De Regeling die reeds toegepast werd op de bijdragen voor het jaar 2020, werd verlengd voor de bijdragen voor heel het jaar 2021.

De betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen, worden verlengd. Als je in dat geval bent:

  • Je kan de betaling van je sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met één jaar uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten.
  • Tenslotte kan je ook een vermindering van je sociale bijdragen vragen voor het hele jaar 2021.
  • Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.
  • Je kan ook een vrijstelling van de bijdragen vragen:
    • voor de eerste helft van 2021
    • voor de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2019 met vervaldag op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.
    • De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Verder geldt een automatische kwijtschelding van verhogingen op 31/3 en 30/6 (voor alle laattijdig betaalde bijdragen verschuldigd voor kwartalen vanaf het eerste kwartaal 2020 of voor regularisatiebijdragen voor 2018 of 2019)

Bron: Unizo, 02.02.2021

Top