GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/01/2021 - Covid – Hoe zit het intussen met het overbruggingsrecht?

Nieuw tijdelijk overbruggingsrecht. Ook verlenging dubbel overbruggingsrecht in januari en februari.

Verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht in februari

De Ministerraad van 15 januari 2021 keurde en voorontwerp van wet goed tot verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor de maand februari door de aanhoudende crisissituatie.

IN JANUARI EN FEBRUARI 2021 – OOK VOOR DE TAXISECTOR:  'Dubbel corona-overbruggingsrecht'

Dit zal niet alleen in januari, maar ook in februari 2021 kunnen aangevraagd worden voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid.

Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt.  (zie lijst sectoren die verplicht werden te sluiten)

Opgelet: enkel op voorwaarde dat je alle zelfstandige activiteit volledig onderbreekt tijdens de periode van gedwongen onderbreking door de sluitingsmaatregelen van de overheid.

Er wordt in 2021 een nieuw tijdelijk crisis-overbruggingsrecht ingevoerd met 3 pijlers:

 

 1. VANAF MAART 2021 – ENKEL VOOR VERPLICHT GESLOTEN BEDRIJVEN – NIET VOOR DE TAXISECTOR:  
  In de eerste pijler 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering. Deze pijler zou in voege treden in februari 2021, maar dit wordt verschoven naar maart 2021.  


  maart 2021

  volledige onderbreking per kalendermaand

  met gezinslast

  zonder gezinslast

  volledige uitkering

  minstens 15  opeenvolgende kalenderdagen

  € 1.614,10

   € 1.291,69

   

  minder dan 15  opeenvolgende kalenderdagen

  € 807,05

  € 645,85 

  halve uitkering

  minstens 15  opeenvolgende kalenderdagen

  € 807,05

  € 645,85 

   

  minder dan 15  opeenvolgende kalenderdagen

  € 403,53

  € 322,93
 2. VANAF JANUARI - VOOR ALLE SECTOREN:
  Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.


  Uitkering mogelijk in 

  omzetdaling van 40% ingevolge de coronacrisis

  januari 2021  

  in december 2020 (t.o.v. december 2019)

  februari 2021

  in januari 2021 (t.o.v. januari 2019)

  maart 2021

  in februari 2021  (t.o.v. februari 2019) 3. Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen.

Aanvraagprocedure

 • Aan te vragen bij je sociale verzekeringsfonds
 • Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen
Top