GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/01/2021 - Moet u als werkgever aanvullende werkloosheidsuitkeringen betalen in 2021 en hoeveel?

Aanvullende werkloosheidsuitkeringenen zijn in 2021 NIET verplicht bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ze worden ook niet terugbetaald door het Sociaal Fonds

 

Let dus op in 2021!

De aanvullende werkloosheidsuitkering moet door de werkgever enkel betaald worden bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, kan de werkgever een toeslag betalen, maar dit is geen wettelijke verplichting.

In 2020 werd de aanvullende werkloosheidsuitkering in de taxisector uitzonderlijk, voor het gans jaar 2020, uitgebreid tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona.

Maar dit was een tijdelijke regeling, die NIET werd verlengd voor 2021. U bent dus geen enkele aanvullende werkloosheidsuitkering verschuldigd zolang het niet onder het stelsel van “economische redenen” valt.

Bedrag

(enkel bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen): 

€ 3/dag, voor maximum dertig dagen per kalenderjaar. Dus tot een plafond van € 90 in 2021.

Het uitbetaalde bedrag kan achteraf (in 1 keer voor het gans jaar en voor alle uitbetaalde vergoedingen) door de werkgever teruggevorderd worden bij het Sociaal Fonds met een speciaal aanvraagformulier.

Door de aanhoudende pandemie, worden momenteel nog veel chauffeurs op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona geplaatst. Voor dat stelsel geldt een vereenvoudigde procedure.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona is verder mogelijk tot 31 maart 2021

De federale regering heeft eind 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) te verlengen tot en met 31.03.2021. Tot dan mag u werknemers onder TW wegens overmacht plaatsen.

In principe moet men daarna overschakelen op TW om economische redenen (zwaardere procedure), tenzij dit stelsel ondertussen toch verder zou verlengd worden.

Top