GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/01/2021 - RSZ-premie aan ondernemingen met 65% omzetverlies in 2de of 4de kwartaal 2020

AAN TE VRAGEN UITERLIJK 15 FEBRUARI!!! (op basis van omzetverlies 1ste kwartaal 2020). De compensatie is voor “toeleveranciers aan ondernemingen uit verplicht gesloten sectoren”. 

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten, besliste de federale regering in december om een compensatie toe te kennen aan toeleveranciers van ondernemingen die verplicht hebben moeten sluiten. Zij kunnen de compensatie vanaf vandaag aanvragen via een online toepassing van de RSZ.

Over de compensatie

De compensatie stemt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020, waarbij het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Voorwaarden

  • Omzet in 2019 bestaat voor ten minste 20% uit leveringen van diensten aan ondernemingen uit de sectoren die verplicht de deuren hebben moeten sluiten
  • Omzetverlies van ten minste 65% in het 2de en/of in het 4de kwartaal van 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019

Let wel…

Gelet op het nieuwe karakter van de juridische teksten wordt er gevreesd voor de interpretatie die aan het begrip van “toeleverancier” zal gegeven worden door RSZ bij de behandeling van de aanvraagdossiers. Bedrijven uit de taxisector factureren hun vervoer meestal niet sowieso rechtstreeks aan de bedrijven uit de verplicht gesloten sectoren, maar laten het vervoer betalen door de passagiers die naar de bedrijven uit die sectoren gebracht worden.

GTL heeft minister Vandenbroucke in november en december regelmatig aangeschreven en zelfs de media aangesproken, om te vermijden dat de taxisector niet onder de compensatieregeling zou vallen.

Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat de RSZ de vervoerders niet als “toeleveranciers” zou beschouwen, heeft GTL al een advocatenkantoor gemandateerd om het KB van 19 december 2020 aan te vechten indien er systematisch aanvraagdossiers worden geweigerd wegens een te enge interpretatie van het begrip van toeleverancier (onder meer als de RSZ een rechtstreekse levering vereist, wat o.i niet aanvaardbaar is).

GTL adviseert de leden die het omzetverlies van 65% geleden hebben in die kwartalen, om zeker via de onlinetoepassing van de RSZ de premie-aanvraag in te dienen!

Leden die geweigerd worden omdat ze niet als toeleverancier beschouwd worden, kunnen best GTL daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Online aanvragen

  • Ondernemingen moeten de premie online aanvragen via een beveiligde toepassing van de RSZ. Aanmelden gebeurt met de eID-kaart of itsme via: De compensatie aanvragen
  • Aanvraag op basis van omzetverlies in het tweede kwartaal 2020 is mogelijk tot (aangepast!) 15 februari 2021
  • Aanvraag op basis van omzetverlies in het vierde kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 februari 2021.
  • Duid de sectoren aan waarvoor je vervoerdiensten aanbiedt. Bekijk hier de lijst van verplicht gesloten sectoren
  • Vanaf 15 januari laat de RSZ aan ondernemingen weten of ze wel of niet in aanmerking komen voor de compensatie, en hoe hoog het bedrag is.
  • De RSZ stort het bedrag op de RSZ-rekening van de onderneming. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het eerste kwartaal 2021 en van eerdere kwartalen, af te lossen.

Opgelet deadline is (aangepast!) 15/2/2021 voor indienen van de aanvraag op basis van de omzetsituatie in het 2de kwartaal 2020!!

Meer informatie : Compensatie van RSZ-bijdragen voor toeleveranciers

Top