GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12/01/2021 - Vervoer naar vaccinatiecentra: Oproep Vlaamse regering aan de taxisector

Taxi- en VVB-bedrijven kunnen zich best snel aanmelden bij de gemeenten om zich op te geven voor personenvervoer naar de lokale vaccinatiecentra.

GTL had gisteren een interessante meeting met minister Bart Somers en met vertegenwoordigers van de kabinetten van andere ministers: Peeters, Beke, …

WAAROVER GAAT HET? VACCINATIE VAN MILJOENEN MENSEN

Vanaf de 1 maart wordt gestart met de vaccinatie van de bevolking (ziekenhuis- en ander zorgpersoneel en tehuisbewoners al eerder). 

Dit wordt een complexe aangelegenheid!

Er werd beslist om op een gedecentraliseerde manier aan de slag te gaan. De gemeenten zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Voor alle gemeenten (of samenwerkingsverbanden van gemeenten) zullen vaccinatiecentra worden ingericht. In totaal zullen er 120 vaccinatiecentra zijn in Vlaanderen.

Voorbeeld: In Mechelen word gevaccineerd in de Nekkerhal, in Leuven in de Brabanthal, enz…

De locaties zullen in principe tegen vrijdag van deze week gekend zijn.

De Vlaamse regering moet deze week (woensdag) aan de burgemeesters uitleggen hoe het allemaal moet werken. De algemene lijnen worden dan meegegeven. De verdere concrete info zal later worden opgenomen in een draaiboek, zoals minister Somers gisteren aanhaalde.

EEN ROL VOOR DE TAXISECTOR

Een deel van de bevolking kan zich zelf naar het vaccinatiecentrum begeven, anderen (ouderen, minder mobiele personen, …) kunnen zich niet zelf verplaatsen.

De regering wil daarvoor gebruik maken van vervoerders van de taxisector en van de minder mobielencentra

Er wordt gestart met de 65+. Dat betekent dat er veel vervoersvraag zal zijn op korte termijn. Binnen de 14 dagen worden 145.000 vaccins verdeeld. Het wordt in heel Vlaanderen een permanente, gestage, stroom van vaccinaties.

De regering werkt daarnaast ook met de evenementsector (voor callcenter, locaties, organisatie).

ER WORDT GEVRAAGD OF WIJ ALS TAXISECTOR  BEREID ZIJN OM HIERAAN MEE TE WERKEN?

Dit is een gepast moment om onze sector een beetje in een goed daglicht te stellen. We kunnen dit beschouwen als een gemeenschapsdienst en de meesten van ons hebben in deze covid-tijden toch een voertuig-overcapaciteit die we misschien hiervoor kunnen inzetten.

De minister had het over een bescheiden tussenkomst in de kost van de uitgevoerde ritten

Men kent (nog) niet op voorhand de planning voor het benodigde vervoer. In principe bellen de betrokken personen zelf naar een vervoerder (bedoeling is dat de gemeente een lijst van namen van deelnemende vervoerders overmaken).

Op de lijst van de deelnemende  vervoerders zullen in principe ook de voorwaarden staan voor het aangeboden vervoer: lijst vervoerders per gemeente of regionaal, tarief (liefst forfait als het kan) of per vaccinatiecentrum een homogene prijs, is het mits voorafgaande bestelling (hoe lang op voorhand…

Er wordt gesproken van maximum 1 persoon (of bubbel) per wagen, De mogelijke klanten gaan de vervoerders wellicht rechtstreeks contacteren.

VOORSTEL VAN GTL

De taxi-exploitanten kunnen voor zichzelf beslissen of zij deelnemen, ieder is vrij, maar GTL stelt voor:

  • Neem spodig contact op met de gemeentebesturen van uw werkgebied om te laten weten dat u wil ingaan op de oproep om vaccinatieritten aan te bieden.
  • GTL stelt voor dat de vervoerders,  onder collega’s van hun werkgebied zo goed als mogelijk trachten af te spreken om dit aan  een forfaitaire prijs per rit (heen of terug) aan te bieden (bijvoorbeeld: vast bedrag voor vervoer binnen de stadswijk van een grote stad, en ander bedrag buiten  de wijk, vast tarief per schijf van,  5 km of van  10 km buiten de steden en in landelijkgebied,…)
  • Taxibonden zoals  APTU, Taxibelangen Zaventem, Taxibond Brugge, Taxibond Oostende,… kunnen eventueel een rol spelen.

We krijgen binnenkort een draaiboek met meer concrete informatie .

Maar laat ondertussen al snel weten aan het gemeentebestuur van uw werkingsgebied of u wil deelnemen (en doe eventueel al voorstellen).

 

 

Top