GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/01/2021 - Opgelet: 30 km/uur in de 19 Brusselse gemeenten

Vanaf 1/01/2021 wijzigt de maximumsnelheid in het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 Binnen de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 30 km/u.  

Buiten de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 70 km/u:

  • op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen; en
  • op de andere openbare wegen .         

 

Bron: Wet van 16/07/2020 tot wijziging van het KB van 1/12/1975, artikels 11.1 en 11.2.2°

Top