GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/12/2020 - Vlaanderen wil afsprakenkader voor MaaS-platformen

GTL neemt deel aan de radactie van die afspraken.

De taxisector ondergaat in Vlaanderen een sterke modernisering. In alle voertuigen zal binnenkort apparatuur aanwezig zijn, waarmee in real time gegevens kunnen doorgestuurd worden naar chiron, en desnoods ook naar diverse andere platformen. 

MaaS-afspraken

GTL neemt sinds oktober deel aan een participatietraject van de Vlaamse Overheid (MOW) om van "mobility as a service" (MaaS) een hefboom te maken voor de realisatie van de Basisbereikbaarheid in Vlaanderen. MOW wil een kader scheppen voor al wie bij MaaS-platformen betrokken word, met een geheel van afspraken die de samenwerking moet bevorderen.  Het is niet de bedoeling om tot een wetgevend kader voor MaaS-platfomrmen te komen - MaaS-platformen zijn meestal privé initiatieven- maar wel om toch een officieel kader te scheppen die de dialoog moet verbeteren. Het kan ook een meer verplichtend karakter krijgen, bijvoorbeeld voor initiatieven waar ook de overheid bij betrokken wordt, of bij bepaalde overheidsbeslissingen, zoals het verlenen van bepaalde vergunningen (deelwagens, deelfietsen,..), openbare aanbestedingen enz. waar het afsprakenkader een rol kan spelen.

Taxi’s spelen een belangrijke rol in MaaS initiatieven.

Platformen winnen geleidelijk aan belang. Bovendien zal de Vlaamse Mobiliteitscentrale, die er binnen een jaar komt voor het vervoer op maat, tevens als een MaaS-platform voor verschillende mobiliteitsdiensten fungeren.

GTL zetelt in een Operationele taskforce (OT) samen met andere vertegenwoordigers van:

  • Het Departement DMOW zelf
  • MaaS aanbieders 
  • Vervoerders de taxibedrijven vormen een belangrijk segment hiervan)
  • Datamakelaars
  • Lokale bestuurders en vervoerregio’s

Vanaf januari 2021 wordt gestart met het schrijven van het afsprakenkader, binnen 3 schrijfgroepen: 

  1. Verdienmodel, toegang tot diensten en klantgerichtheid
  2. Marktwerking, toegang en hergebruik operationele data
  3. Data, technologie, architectuur, interoperability, standaarden

In principe wil men met het kader landen in april (hoewel daarna nog een vervolgcyclus voorzien is).

 

Meer info: https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/

Top