GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/12/2020 - Brussels Gewest: Sociaal-economische studie over de taxisector

De taxibedrijven van Brussel werken al jaren met zwaar verlies.

Sociaal-economische studie van de sector van het bezoldigde personenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Twee jaar geleden werd door Brussel Mobiliteit opdracht gegeven voor een sociaal-economisch en marktonderzoek van de globale sector van het bezoldigde personenvervoer in het Brussels Gewest. Die studie werd nodig geacht alvorens de wetgeving aan een grondige hervorming te onderwerpen.

Het verslag van de studie werd enkele weken geleden overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de taxisector en aan de Brusselse sociale partners (Brupartners), die zich deze week over de studie gebogen hebben om een advies te formuleren.

Zware verliezen sinds jaren

Met de studie werd vastgesteld dat de Brusselse taxichauffeurs aan zware verliezen draaien: in 2013 bedroeg dat verlies jaarlijks  11.928€ per voertuig; in 2019 verslechterde dit nog, naar een negatief resultaat van 12.410€ per voertuig. De chauffeurs haalden dagomzet van 154,5 € in 2013, wat nog verlaagde naar 150,90 € per dag in 2019. Het gemiddelde bruto maandinkomen (exclusief Arab-vergoeding) van een chauffeur bedraagt 1.086,50 euro, waardoor de werkgever moet bijleggen om het gewaarborgd minimum maandinkomen van 1.654 € te bereiken…

Raar genoeg, wordt er in deze studie geen verband gelegd tussen die zware verlieslatende situatie en de verdrievoudiging van het aanbod in enkele jaren tijd. “Dat kunnen we niet aantonen”, klinkt het vanuit het onderzoeksbureau.

Dat 20% van de taxi’s in 2019 hun garage niet verlieten, zou misschien te wijten zijn aan een ‘gebrek aan chauffeurs’?

De realiteit is anders: tot 2012 werd de taxisector opgezadeld met historische achterstanden in de indexering van de taxitarieven. Vanaf 2013, toen de tarieven eindelijk wat verhoogd waren en de situatie wat begont verbeteren, werd de sector vanaf 2014 eerst gedurende 17 maanden  overspoeld door UberPop-chauffeurs (niet professionele chauffeurs, zwartwerk, niet correct verzekerd,..) en daarna, sinds 2017,  door UberX-diensten met T-L nummerplaat (voor de helft afkomstig uit de andere gewesten)

Voor GTL is het aanbodoverschot overduidelijk. Er wordt in de studie nergens aangetoond dat de vraag naar taxiritten evenredig effectief verhoogd is, met de explosie van het aantal voertuigen. 

De onderzoekers melden op basis van een internationale vergelijking van 2016 dat er zelfs  ruimte zou zijn  voor een groei van  het aantal taxi's + VVB’s in Brussel.  Maar in de tabel verschijnen niet alle voertuigen met T-L nummerplaat die uit andere gewesten in Brussel werken; bovendien is sinds 2016 het aanbod meer dan verdubbeld in Brussel.


Enkele conclusies van het rapport:

  • Een eerste conclusie gaat over de “evolutie naar zelfrijdende voertuigen” op langere termijn en de “trend om minder gebruik te maken van privé personenauto’s”, de “groeiende populariteit van deelauto's”, de nood aan integratie van de taxi’s in MaaS-platformen om voldoende  zichtbaarheid te behouden in verhouding tot de andere vormen van vervoer.
  • Het studiebureau vindt terecht dat het huidige systeem van taxivergunningen in Brussel niet meer werkt omdat het de concurrentie niet tegenhoudt vanwege andere spelers die niet dezelfde regels toepassen (er wordt daarbij verwezen naar de VVB-vergunningen die in Brussel gebruikt worden om alternatieve taxidiensten aan te bieden via platformen zoals Uber of Heetch).Daarom  bevelen de onderzoekers een uniforme vergunning aan, met gemeenschappelijke regels voor alle spelers, zij het aangepast aan hun specifieke kenmerken.
  • Wat de numerus clausus betreft: als er wordt besloten om er een vast te stellen, wordt door het onderzoeksbureau aangeraden om deze regelmatig te herzien en in te zetten op basis van een beter gegevensbeheer, met het oog op de nauwkeurigheid van het aantal.

GTL hoopt dat de huidige Brusselse regering concrete maatregelen neemt om een eerlijk speelveld te waarborgen en om de oneerlijke concurrentie bestrijden. Verder moet het gewest de taximarkt (in de brede zin, alle voertuigen met T-nummerplaat) in het gewest opnieuw onder controle krijgen (nu zijn de Brusselse regering en Brussel Mbiliteit een groot deel van die controle kwijt). 

Top