GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/12/2020 - Nieuw systeem van overbruggingsrecht vanaf 2021

De regering heeft de verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht aangekondigd, en dit tot minstens 31 maart 2021.

Dit nieuwe crisis-overbruggingsrecht zou er in 2021 als volgt uitzien (onder voorbehoud van wijzigingen)

Het overbruggingsrecht zal 2 pijlers omvatten:

1er pijler: Overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting

 • Tot 31 januari 2021 blijft het bestaande stelsel van het dubbel overbruggingsrecht voor sectoren die verplicht moeten sluiten en voor de sectoren die van deze sectoren afhankelijk zijn, van toepassing. 
   
 • Vanaf 1 februari 2021 kan elke zelfstandige die verplicht is om zijn activiteit (take-away, click & collect, toegelaten night shop) volledig of gedeeltelijk te onderbreken door de regeringsmaatregelen, aanspraak maken op de 1e pijler van het overbruggingsrecht.
  Opgelet: zelfstandigen die een gedeelte van hun activiteiten verderzetten, komen niet in aanmerking voor deze tijdelijke crisismaatregel. Dit geldt ook voor personen die andere toegelaten activiteiten uitoefenen. 

2e pijler: Overbruggingsrecht voor tijdelijke ondersteuning van zelfstandigen die een verminderde economische rentabiliteit ondervinden

Vanaf 1 januari 2021 treedt deze 2e pijler in werking indien uw omzetcijfer sterk afneemt door de coronacrisis, ongeacht de activiteitsector.

Hiervoor moet u een vermindering van 40% van het omzetcijfer kunnen aantonen in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarin de financiële vergoeding wordt aangevraagd, met betrekking tot dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019. U moet ook een verband aantonen tussen de afname van het omzetcijfer en de coronacrisis.

Voorbeeld : Indien u uw aanvraag voor de maand februari 2021 indient, moet u een vermindering van 40% van uw omzetcijfer in de maand januari 2021 kunnen aantonen, ten opzichte van de maand januari 2019.

U moet deze vermindering kunnen aantonen met een attest van de boekhouder. Indien u dergelijk attest niet kan afleveren, moet u deze vermindering aantonen via een verklaring op eer. In dit geval moet u de bewijsstukken ter beschikking houden ingeval van een controle a posteriori.

Bovendien moet hier voldaan worden aan een voorwaarde van effectieve betaling van de bijdragen, om aanspraak te kunnen maken op deze 2e pijler :

 • U bent maximum 12 kwartalen (3 jaar) zelfstandige? In dit geval moet u uw wettelijke voorlopige bijdragen gedurende minstens 2 kwartalen effectief betaald hebben
 • U bent al meer dan 12 kwartalen (3 jaar) zelfstandige? In dit geval moet u uw wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gedurende minstens 4 van de 16 voorafgaande kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de aanvraag, betaald hebben.

 

Opgelet, u mag tijdens dezelfde kalendermaand geen recht hebben op de financiële uitkering op basis van de 1e pijler (volledige onderbreking).

Wie kan aanspraak maken op het overbruggingsrecht en op welk bedrag ?

Volledige maandelijkse financiële uitkering : 1.937,53 euro zonder gezinslast (2.421,15 euro met gezinslast)

Dit bedrag is van toepassing voor :

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en primostarters
 • Meewerkende partners maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die vallen onder de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder een pensioen te ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheersbijdragen).

Gedeeltelijke financiële uitkering: 968,76 euro zonder gezinslast (1.210,57 euro met gezinslast)

Dit bedrag is van toepassing voor :

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 6.996,89 euro (= bedrag in 2020) en 13.993,78 euro (= bedrag in 2020)
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= bedrag in 2020)

Cumul met een vervangingsinkomen

Er is een plafond voor de cumul met andere vervangingsinkomsten. 

Inwerkingtreding

Het nieuwe crisis-overbruggingsrecht is van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021, maar het wetsontwerp voorziet de mogelijkheid om deze maatregel te verlengen.

Bron: Partena, december 2020

Top