GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/12/2020 - Pakjesvervoer moet niet in Chiron ingegeven worden.

U vervoert pakjes. Is dat toegelaten? Onder welke voorwaarden?

Als u vervoer van pakjesdiensten aanbiedt, dan kan u dat doen met een voertuig zonder vergunning. U hoeft ook geen vergunning voor goederenvervoer te hebben en er hoeft geen vrachtbrief aan boord te zijn indien het laadvermogen van het voertuig max 500 kg is.

De BTW op pakjesvervoer is 21 %; bij bezoldigd personenvervoer 6 %.

Maar hoe zit het als u pakjesvervoer aanbiedt met voertuig onder T-nummerplaat?

U biedt het vervoer aan onder oude vergunning taxi of VVB (in de overgangsperiode)

Als u dat dat uitvoert met  een voertuig dat vergund is voor taxi of VVB, dan moet u de regels van die diensten naleven, ook bij pakjesvervoer:

  • Voor taxi: de taxameter ingeschakeld gedurende de rit
  • Voor VVB: rit uitgevoerd in het kader van een contract voor wagenverhuur met chauffeur


Als u het vervoer aanbiedt onder de nieuwe vergunning IBP

Het decreet van 2019 voorziet expliciet dat je met de nieuwe vergunning ook collivervoer mag doen als nevenactiviteit: 

“Art. 27. Onder de vigerende regelgeving met betrekking tot het goederenvervoer voor derden kunnen exploitanten colli vervoeren.
Het vervoer van colli is ondergeschikt aan het vervoer van personen.”

Hoe zit het dan met de gevolgen voor de ritten?

De Vlaamse administratie (MOW) liet ons weten dat het pakjesvervoer niet in Chiron moet ingegeven worden.

Alleen gegevens m.b.t  personenvervoer moeten doorgegeven worden.

Top