GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/12/2020 - Brussel: vraag nu uw premie van 3.000 € aan

De financiële steun van 3.000 € is enkel voor de uitbaters met Brusselse vergunning (Taxi of VVB).  Aan te vragen voor 15 januari 2021 via de website van Brussel Mobiliteit

De Brusselse regering heeft besloten om een eenmalige forfaitaire premie van 3.000 euro toe te kennen.

 
Wie kan deze financiële steun ontvangen?

Elke uitbater (natuurlijk of rechtspersoon) met een vergunning om een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uit te baten, die vóór 19 november 2020 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgereikt werd.
 
Hoeveel bedraagt deze financiële steun?

Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro per uitbater.
 
Hoe kunt u de financiële steun aanvragen?

1. U hebt de vorige (eerste) financiële steun van Brussel Mobiliteit gekregen  

Indien uw huidige situatie dezelfde is (geen wijziging van statuut, wettelijk adres of bankrekening) als die van de eerste financiële steun, kunt u de verklaring op erewoord invullen die beschikbaar is op de website van Brussel Mobiliteit.
Opdat uw aanvraag geldig zou zijn, moet u:

  • Alle verplichte vermeldingen invullen (indien mogelijk op de computer)
  • Het formulier (met de hand of elektronisch) ondertekenen
  • Het formulier en een recto-verso kopie van uw identiteitskaart sturen naar premieDVP@gob.brussels.

2. U hebt de eerste financiële steun van Brussel Mobiliteit niet gekregen of er heeft zich een wijziging voorgedaan in uw statuut (verandering van zaakvoerder), juridische situatie, adres of bankrekening sinds de eerste financiële steun werd toegekend  

In dit geval  moet het aanvraagformulier invullen dat u op de website https://irisbox.irisnet.be/ terugvindt.
Om dit formulier in te vullen, heeft u het volgende nodig:

  • Een middel om in te loggen op Irisbox (identiteitskaartlezer, Itsme, Token...)
  • Uw identiteitskaart
  • Uw KBO-ondernemingsnummer
  • Het geldige Belgische zichtrekeningnummer (IBAN-formaat) voor de onderneming
  • Een attest bevestiging bankidentiteit (document aan te vragen bij uw bank)
  • De contactgegevens (naam en adres) van de rekeninghouder

 Vindt u uw onderneming niet terug in Irisbox om financiële steun aan te vragen?

Check of u wel degelijk toegangsbeheerder voor uw onderneming bent!
U kunt dit hier nagaan aan de hand van de Step-by-Step Guide van CSAM. Heeft u hulp nodig, contacteer dan CSAM via volgend e-mailadres: info@csam.be.
Zodra de link tussen uw rijksregisternummer en uw ondernemingsnummer gemaakt is, kunt u uw aanvraag indienen via Irisbox. Vervolgens kunt u de onderneming kiezen en het aanvraagformulier voor financiële steun invullen (u moet dan het gepaste formulier in de zoekbalk opzoeken).
Enkel de bestuurders of zaakvoerders mogen de financiële steun aanvragen bij de overheid.

Hoe kunt u uw aanvraag voor financiële steun opvolgen in Irisbox?

Wanneer u aangemeld bent, klikt u op het logo met uw naam rechts bovenaan de pagina. Selecteer vervolgens "Mijn aanvragen" om het statuut van uw aanvraag na te gaan.
U kunt uw aanvraag op elk moment in Irisbox opvolgen.

Indieningstermijn van de aanvraag

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 15 januari 2021. Enkel een door de statuten gemachtigd persoon (de (of een van de) zaakvoerder(s) van de onderneming) of de natuurlijk persoon die houder is van de vergunning mag de aanvraag indienen.

Top