GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

09/11/2020 - Regeringsakkoord over een sociaaleconomisch steunpakket

Uitbreiding vrijstelling van RSZ-werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 naar sectoren die "toeleverancier" zijn van verplicht gesloten sectoren

Ons recent persbericht en brief naar minister van Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid & vicepremier (Frank Vandenbroucke), krijgt blijkbaar een gunstig (?) gevolg.

Met name besliste de  federale regering op 6 november over een “breed sociaaleconomisch steunpakket”. U vindt het terug op https://www.premier.be/nl/federale-regering-beslist-breed-sociaaleconomisch-steunpakket

Daarin staat ondermeer, wat de RSZ betreft:

Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 (wij hadden ook 4de kwartaal gevraagd) naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht worden om te sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.

Belangrijk! Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden. We zullen u nog verder op de hoogte houden.

 

 

Top