GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

03/11/2020 - Werkgeversattesten voor avondklok e.d.

Wel attest mag/moet de werkgever geven aan zijn arbeider om zich naar het werk te begeven (Taxi/VVB-bedrijf)?

Telewerken is niet mogelijk voor chauffeurs

Strikt genomen staat er in het MB dat de werkgevers aan hun personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken, een attest bezorgen of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Het is nogal logisch dat een taxi- of vvb-chaffeur niet kan thuiswerken. We verwachten niet dat er voor onze sector er al te veel problemen zullen gemaakt worden. Maar strikt genomen moet de werknemer dus wel een attest meehebben. Dat moet overigens niet elke dag een nieuw zijn. Als je als werkgever gewoon een papier meegeeft (dat voor de hele lockdown geldt) waarop staat dat de werknemer iet kan thuiswerken, en je zet daar een stempel op van de werkgever, is dat ook al genoeg.

Chauffeurs mogen 's nachts werken

De wetgeving vereist alleen dat mensen kunnen aantonen waarom ze zich tijdens de avondklok (tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends in Vlaanderen en tussen 22u en 6u in Wallonië (vanaf 24.10.2020) en in Brussel (vanaf 26.10.2020) verplaatsen. Met andere woorden, er zijn geen formele eisen voor certificaten, en het certificaat zelf is niet verplicht.

Anderzijds is de overlegging van een certificaat de eenvoudigste manier om een verplaatsing te rechtvaardigen. Daarom heeft GTL  voor de taxisector eigen certificaten opgesteld (link) die u vrijblijvend kan gebruiken.

U kunt ze ook downloaden in het Frans (link).

Top