GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/11/2020 - Persbericht - Noodsituatie taxisector blijft aanslepen onder nieuwe maatregelen

Gelijkstelling steunmaatregelen met horecasector noodzakelijk om een ontslaggolf te vermijden. TaxisecTor heeft ook een tijdelijke vrijstelling van RSZ-bijdragen nodig

 

Brussel, 1 november 2020 – Van de taxi’s in de steden, tot de vele luchthavenvervoerders en personenvervoerdiensten in opdracht van bedrijven: voor de meerderheid van de taxiondernemingen betekenen de nieuwe Covid-maatregelen opnieuw een volledige stopzetting van hun activiteiten. Dat terwijl ze in de afgelopen maanden al weinig om handen hadden. De werkgeversfederatie GTL,die een sector met 6.700 werknemers vertegenwoordigt en 7.000 zelfstandigen, vraagt daarom aan de federale regering om de sterke verwevenheid van de taxisector met de zwaarst getroffen sectoren zoals de horeca te erkennen, zodat de taxiondernemingen op dezelfde steunmaatregelen kunnen terugvallen.

Het water komt vandaag aan de lippen van de meeste taxiondernemingen ,” stelt  Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal van GTL. Omdat de sector als “essentiële activiteit” beschouwd wordt, werd het nooit onderworpen aan de “verplichte” sluiting tijdens de corona crisis. Maar de werkelijkheid toont aan dat de activiteitsgraad van de taxisector nauw verbonden is aan die van de sectoren die wel verplicht moesten sluiten of strenge beperkingen opgelegd kregen.

Sinds het begin van de pandemie zit de taxisector in een noodsituatie. Het luchthavenvervoer en de luchthaventaxi’s staan al sinds maart quasi stil: 10% van de normale omzet. Ook in de steden gaat het bijzonder slecht. Taxibedrijven hangen zeer sterk af van andere sectoren zoals de horeca, de evenementensector, de reissector of het nachtleven. Het zijn deze sectoren die als eerste  worden stopgezet om de pandemie in te dijken. Ook het vervoer naar zorginstellingen in opdracht van de mutualiteiten, is fel verminderd.

Vrijstelling van de RSZ-bijdragen

De overgrote meerderheid van de chauffeurs staat vandaag letterlijk stil.

Ze kunnen weliswaar terugvallen op de tijdelijke werkloosheid, maar dat zal niet volstaan om in de komende weken en maanden faillissementen en massaal jobverlies te vermijden”, stelt Pierre Steenberghen. “Door zijn sterke verwevenheid met de zwaarst getroffen economische sectoren, heeft de taxisector dezelfde steunmaatregelen nodig, willen we een catastrofe vermijden”.

De werkgevers denken hierbij in de eerste plaats aan een vrijstelling van de patronale RSZ-bijdragen voor taxi’s en huurwagens met chauffeur voor het derde en vierde kwartaal van 2020. Deze maatregel geldt reeds voor de horeca, evenement en kermissen. GTL heeft de Eerste Minister De Croo en de Ministers Dermagne en Vandenbroucke hier reeds over aangesproken.

Maar de sector hoopt dat de regering ook verder kijkt en een verlenging voorziet van de tijdelijke werkloosheidsregeling omwille van overmacht tot eind 2021, zoals in Duitsland reeds werd beslist.

Alleen zo zullen we een sociaal bloedbad kunnen vermijden”, besluit Pierre Steenberghen.

 

###

 

Persbericht - Taxisector vraagt dezelfde ondersteuning als horecasector.pdf

Top