GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/10/2020 - Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid zou dan toch geen pervers effect hebben op factuur vakantiegeld

In het voorliggend voorstel zouden de werkgeversbijdragen voor het vakantiegeld dan toch berekend worden op de arbeiderslonen (effectief gepresteerde dagen).

We verwijzen naar onze nieuwsbrief van 20 oktober waarin we vreesden voor de factuur die de leden van de Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie nog moeten ontvangen. Een en ander had te maken met mogelijke plannen van de regering betreffende de Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor berekening vakantiegeld

Ondertussen werden we enigszins wat gerustgesteld door Unizo, die ons liet weten dat in het voorliggende voorstel, de werkgeversbijdragen voor het vakantiegeld wordt berekend op de arbeiderslonen (effectief gepresteerde dagen), en niet op fictieve lonen die eventueel zouden worden toegevoegd n.a.v. de gelijkgestelde inactiviteitsdagen (wat onze vrees was als  sector met veel arbeiders).

Als die regeling er door komt (de regering zal beslissen), zal dit dus in het globaal lager uitvallen dan gewoonlijk naarmate je meer gebruik hebt gemaakt van dagen tijdelijke werkloosheid overmacht omdat het totale aantal arbeiderslonen lager zal uitvallen. Voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht zouden de werkgevers dus enkel de 0,77 % voor het vakantiegeld op de totale arbeiderslonen betalen, maar er zou dus geen fictief loon aan de totale loonmassa toegevoegd worden.

We mogen al een stuk opgelucht zijn, maar het blijft toch wachten op de officiële beslissing.

Top