GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/10/2020 - Chiron wordt niet uitgesteld

Concreet wil dat zeggen dat het voor de bedrijven die met een vergunning IBP werken, erg nodig is om zo snel mogelijk, dus voor 1 november, de verbinding met Chiron in orde te maken.

De bevestiging komt van het Departement MOW:

Met het verzameldecreet van 9/10 kreeg Chiron de vereiste decretale basis. Daarmee blijft de verplichting voor exploitanten om gegevens door te sturen vanaf 1 november overeind.

"Het gerucht over een uitstel met 4 maanden komt allicht ergens aangewaaid omdat er voor bepaalde aspecten nog een extra besluit van de Vlaamse regering (BVR) moet opgemaakt worden. De doorlooptijd daarvoor is ongeveer 4 maanden. Dat BVR is nodig om de toegangsrechten voor het klachtenorgaan en de federale overheidsdiensten uit te werken.

Voor de controle door de politie zijn de toegangsrechten wettelijk OK op basis van Decreet en huidige BVR. Maar er moeten nog wel GDPR-protocollen voorzien om er de inzage in de gegevens van de databanken correct te laten verlopen".(GDPR=privacywetgeving)

"Concreet wil dat zeggen dat het voor de bedrijven die met een vergunning IBP werken, erg nodig is om zo snel mogelijk de verbinding met Chiron in orde te maken. De doorgestuurde gegevens kunnen nog even niet gecontroleerd worden, maar wel of er apparatuur aanwezig is om dat te kunnen. Beschouw het als een technische marge om iets langer te kunnen werken om de installaties op punt te hebben, maar niet als een uitstel."

Voor meer informatie over alles wat u moet weten over apparatuur in voertuigen IBP en verzending gegevens in real time naar Chiron, verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 15 oktober (link)

 

Top