GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20/10/2020 - Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor berekening vakantiegeld?

GTL-leden zijn bijzonder ongerust over de factuur die zij van de Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie nog moeten ontvangen.

In een recent advies (nr. 2.179)  verklaarde de Nationale Arbeidsraad zich akkoord met de gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de berekening van  het vakantiegeld.

Als men dat advies goed leest, dan blijkt het dat de kost van die gelijkstelling voor het grootste deel betaald wordt door de werkgevers!

Het is nog niet 100% duidelijk, er wordt gekeken naar het totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in het tweede kwartaal, wat zal bepalen of de werkgever een compensatie krijgt en op basis van welk percentage.

De filosofie zou zijn dat de werkgever slechts een beperkte compensatie krijgt voor de kosten die hij heeft door deze gelijkstelling terwijl er in de betrokken periode niet werd gewerkt.

Om de compensatie te berekenen, zou gekeken worden naar het totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in het tweede kwartaal. Het Tweede kwartaal bepaalt dus of je een compensatie krijgt en op basis van welk percentage.

De compensatie zou slechts een deel van de kost dekken...

De factuur van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wordt op die manier een zware dobber voor de werkgevers. Ze krijgen dit voorgeschoteld voor al die maanden van 2020 waarop veel chauffeurs tijdelijk werkloos waren/nog zullen zijn, en er dus geen omzet binnengehaald werd. Dat zou betekenen dat de bedrijven daardoor zelf  de kosten van de coronacrisis moeten dragen. 

GTL heeft van Tewerkstelling (Dermagne) daarover aansgeschreven, om hem te vragen of hij de regeling die op tafel ligt, nog zou aanpassen voor sectoren die zwaar te lijden hebben dit jaar.

Top