GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/10/2020 - Overlegcomité beslist strengere maatregelen en duidt COVID-19 commissaris aan

Cafés, kantines etc.: sluitingsuur 23u00, max. 4 personen per tafel (uitzondering: gezin)

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich deze week gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelde de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

Geen veranderingen voor de taxi's/VVB

Op dit moment is er voor taxi’s niets gewijzigd. In de laatste aanpassingen aan het MB werd niets opgenomen dat afwijkt van de situatie zoals die begin juni (fase 3) werd bekendgemaakt.

De FAQ’s van de overheid bevatten nog altijd de gekende regel dat in taxi’s eigenlijk anderhalve meter tussen elke persoon moet worden gehouden.

Maar die richtlijnen hebben geen wettelijke kracht.

Idealiter gaat men voort op een sectorprotocol dat door de overheid is bekrachtigd. In onze sector is dat niet voorhanden, maar is er wel een paritair onderhandeld protocol.  Aangezien de situatie voor taxi’s ten opzichte van begin juni niet is gewijzigd, lijkt het ons ook logisch de werkwijze die jullie sindsdien hanteren, te blijven hanteren: Wat zijn de richtlijnen voor Taxi/VVB vervoer in fase 3 van het exitplan


Anderzijds: verstrenging maatregelen

Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

  • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
  • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
  • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
  • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
  • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
  • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
  • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-strengere-maatregelen-en-duidt-covid-19-commissaris-aan

 

Top