GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/09/2020 - Uitkomst van de laatste Veiligheidsraad

Een verdere verstrenging van de maatregelen, die nefast zou zijn voor onze economie en bedrijven, is uitgebleven.

En er komen een aantal belangrijke versoepelingen aan, zoals het einde van een limiet op het aantal deelnemers aan professionele feesten en banketten, mits het strikt naleven van de protocollen voor de horeca.

Anderzijds blijven de vooruitzichten niet zo goed voor de eventsector en de toerismesector. In de eventsector gelden immers nog altijd dezelfde strikte beperkingen, van maximum 200 deelnemers binnen en 400 deelnemers buiten, zij het met uitzonderingsmogelijkheden op aanvraag. De aankondiging van een nieuw soort 'barometersysteem', inclusief een werkbare manier om álle sectoren er weer bovenop te krijgen, klonk beloftevol. Maar samen met Unizo hadden we gehoopt dat dit nu al zou worden geïnstalleerd.

6 gouden regels blijven bestaan:

  • Basisregels hygiëne
  • Zoveel mogelijk activiteiten buiten laten plaatsvinden
  • Bescherm kwetsbaren, zoals +65 en mensen met zwakkere gezondheid (in totaal 3,5 miljoen)
  • 1,5m afstand
  • Sociale, nauwe contacten: we mogen iedereen zien op voorwaarde van afstand houden en indien niet mogelijk, mondmasker.  Maximaal 10 personen op zelfde plaats (kinderen niet inbegrepen)                                                           Nauw contact betekent fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is , voor langer dan 15m, zonder mondmasker en geen 1,5m afstand: niet verboden, maar zoveel als mogelijk beperken Hoe beperken: experts stellen referentiecijfer voor, tussen 1 en 5 personen, afhankelijk van de gezondheidssituatie (per maand) en (muv uw huisgenoten); individuële regel. Bv knuffelen; gaan eten en drinken in nauwe nabijheid
  • Mondmasker: in buitenlucht niet meer verplicht vanaf 1/10 behalve op drukkere plaatsen bepaald door de lokale besturen; wel verplichting in de vastgelegde overlegde locaties zoals het openbaar vervoer, winkels, bioscopen, ongeacht aantal aanwezigen. Lokale autoriteiten worden gevraagd om hier geen andere beslissingen in te nemen.

Het spreekt vanzelf dat ook bij taxi/vvb-vervoer de sanitaire maatregelen, inclusief het dragen van een masker, van toepassing blijven

 

Top