GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/09/2020 - Stad Antwerpen - Stedelijke belasting individueel bezoldigd personenvervoer

Nog een extra kwartaal vrijstelling/terugbetaling op vraag van APTU

Op vraag van de Antwerpse Provinciale Taxi Unie besliste het college van de Stad Antwerpen vrijdag om nog een extra kwartaal in mindering te brengen van de jaarlijkse belasting.

Dat betekent dat de belasting Taxi en VVB voor 2020 50% bedraagt van het normale bedrag

Er wordt terugbetaald als er al een aanslag gebeurd is, ofwel wordt dat automatisch afgehouden van de belastingaanslag als die nog moet worden verstuurd …

Top