GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/08/2020 - Vervoerregio Limburg - Request for Information Vervoer op Maat

Limburgse leden van GTL wordt gevraagd om hun antwoorden te bezorgen aan de vervoerregio Limburg  tegen 4 september 2020

We melden aan onze leden van de provincie Limburg,  dat het consortium STG (Sweco – The New Drive – Goudappel Coffeng) in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een Request for Information (RFI-verzoek om informatie) tot hen zou richten om ideeën in te winnen over de organisatie van Vervoer op Maat in de vervoerregio Limburg

Dat RFI-document werd ons zopas toegestuurd  (zie hieronder) en  leden aan onze Limburgse leden wordt gevraagd om hun antwoorden daarop te bezorgen via vervoerregiolimburg@thenewdrive.be tegen 4 september 2020.

U heeft er dan alle belang bij om hier op te antwoorden, want het vervoer op maat, dat vanaf eind 2021 via een unieke Vlaamse mobiliteitscentrale moet aangestuurd worden, zal voor een deel werken met vervoerbedrijven uit de taxisector.


" Geachte mobiliteitsaanbieder voor de provincie Limburg,

De vervoerregio Limburg wenst informatie op te halen over uitvoerbare mobiliteitsconcepten, specifiek voor vervoer op maat, voor zowel de open gebruiker als de doelgroepreiziger.

Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan deze RFI.

Wij verzoeken u vriendelijk om antwoorden op de RFI via het invulformulier, samen met de NDA, tegen 4 september in te sturen via vervoerregiolimburg@thenewdrive.be.

Via deze link kan u het RFI-document en bijlages downloaden.

Bijlage 1: Het OV-plan 2021 kan u vinden op  https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-limburg.

Bijlage 3: De lijnennetkaart van het kernnet en het aanvullend net kan u hier downloaden

Op 20 en 21 augustus heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens een online infosessie:

  • 20 augustus: 8u30 - 10u00 (flexvervoer inclusief doelgroepenvervoer): deelnemen kan via deze link
  • 21 augustus: 9u00 - 10u30 (deelmobiliteit): deelnemen kan via deze link

Om de infosessie goed te kunnen voorbereiden, willen we verzoeken om uw vragen over deze RFI te bezorgen tegen 19 augustus.

Alvast hartelijk dank,

Dominique Van Dijck

Project Manager The New Drive

Met vriendelijke groeten"

 

 

Dominique Van Dijck

 

The New Drive-Samen België schoner maken

 

T  +32 479 754 372

 

E  dominique.vandijck@thenewdrive.be

 

Top