GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/08/2020 - Crisisoverbruggingsrecht na 31/8 toch nog voor bedrijven met hoofdactiviteit luchthavenvervoer?

Bijkomende informatie

OPGELET: DEZE INFORMATIE WERD NOG BIJGEWERKT - ZIE DAARVOOR ONZE NIEUWSBRIEF VAN 2 SEPTEMBER (link)

In onze laatste nieuwsbrief hadden we u geïnformeerd dat het overbruggingsrecht voor zelfstandigen na 31 augustus enkel wordt verlengd voor bedrijven die verplicht werden hun activiteiten stilleggen.

Ondertussen liet Unizo ons weten dat zelfstandigen van luchthaven-taxibedrijven kunnen proberen om het overbruggingsuitkering voor na 31 augustus toch aan te vragen, onder voorwaarde dat het luchthavenvervoer hun hoofdactiviteit is.

Maar daarvoor zullen ze moeten voor aandringen bij hun sociaal verzekeringsfonds, omdat de taxisector niet in de lijst van de nace-codes van de geviseerde sectoren staat (de nacecodes geven in de kruispuntbank van de ondernemingen aan welke activiteit de onderneming uitoefent).

Volgende uitleg kregen we van Unizo:

De regeling crisisoverbruggingsrecht is een beetje een bric-à-brac, waardoor nogal wat interpretatie nodig is om sommige zelfstandigen die een overbruggingsrecht dreigen te missen toch op te vissen.

De ruimere taxisector (inclusief VVB) staat spijtig genoeg een beetje in de kou omdat de ‘vervoerssector’ een essentiële dienst was en dus nooit verplicht gesloten was. En alleen wie verplicht gesloten was heeft recht op een relance-uitkering. De taxisector wordt tot 31/8 wel opgevist via de maatregel 7 dagen sluiting. Maar dat zal vaak kiezen zijn tussen de pest (de weinige klanten die er zijn bedienen en de lage inkomsten accepteren) en de cholera (zeven dagen stoppen met rijden om de uitkering te verkrijgen en daarbij klanten in de kou laten staan en ze zo misschien verliezen).

Specifiek voor het luchthavenvervoer kon UNIZO wél een oplossing vinden waarmee de overheid akkoord gaat. Omdat de Belgische grenzen gesloten waren en niet-essentiële verplaatsingen verboden (bij uitstek reizen), beschouwt men het vervoer van en naar de luchthaven de facto ook als een deelsector die verplicht gesloten was. In die interpretatie geldt dat het luchthavenvervoer tot minstens 3/5 verplicht gesloten was, waardoor de eerste van twee voorwaarden voor de toekenning van het relance-overbruggingsrecht voldaan is.

De tweede voorwaarde voor de relance-uitkering is een omzetdaling van minstens 10% voor het tweede kwartaal 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2019.

Aandachtspunt: de overheid heeft aan de sociale verzekeringsfondsen lijsten met nacecodes bezorgd (de nacecodes geven in de kruispuntbank ondernemingen aan welke activiteit de onderneming uitoefent). Omdat er geen specifieke nacecode bestaat voor de activiteit ‘luchthavenvervoer’, zou het kunnen dat het sociaal verzekeringsfonds de aanvraag eerst weigert. Uiteraard met de mogelijkheid om te reageren en je situatie te verduidelijken. Een fonds kan voor die werkwijze kiezen om zoveel mogelijk zelfstandigen op zo kort mogelijke tijd een beslissing te bezorgen en vooral een uitkering uit te betalen. Het alternatief is dat ze elk dossier individueel en manueel onderzoeken, wat veel tijd kost.

Tenslotte een verduidelijking: om als uitbater van een taxibedrijf recht te hebben op het relance-overbruggingsrecht moet het ‘luchthavenvervoer’ een hoofdactiviteit zijn. Een taxibedrijf dat occasioneel iemand naar een luchthaven brengt, komt in principe niet in aanmerking.

Meer info

https://www.unizo.be/relance-overbruggingsrecht-ikv-corona

Top