GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/08/2020 - Hoe zit het met crisisoverbruggingsrecht?

Beperkte verlenging laat zelfstandigen van de taxisector in de kou na augustus.

OPGELET: DEZE INFORMATIE WERD NOG BIJGEWERKT _ ZIE DAARVOOR ONZE NIEUWSBRIEF VAN 2 SEPTEMBER (link)

Net als Unizo, reageert GTL ontstemd op de aankondiging dat het crisisoverbruggingsrecht slechts gedeeltelijk wordt verlengd zodat vanaf september de taxi- en VVB-bedrijven geen beroep meer kan worden gedaan op dit recht zelfs wanneer de zelfstandigen ‘vrijwillig’ 7 dagen hun activiteiten onderbreken. Zonder deze maatregel en valabel alternatief, verliezen onze zelfstandigen vanaf september hun broodnoodzakelijke steun en schiet de overheid zich uiteindelijk zelf in de voet.

De regering kondigde de verlenging aan van het crisisoverbruggingsrecht tot 31 december, althans voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten.

Ook de relance-uitkering voor wie tot 3 mei of langer verplicht gesloten was, werd verlengd tot 31 oktober. H

et recht op een overbruggingsrecht voor wie zijn activiteiten voor minstens 7 dagen onderbreekt als gevolg van Covid-19 , zou na 31 augustus echter niet meer worden verlengd.

Door het ganse systeem slechts partieel te verlengen en zonder valabel alternatief, verliezen grote groepen zelfstandigen in september hun broodnoodzakelijke steun. Het is vaak deze steun die zelfstandigen in staat stelt de continuïteit van hun onderneming te waarborgen. Zonder deze steun, dreigt een nog groter dan verwacht sneeuwbaleffect aan faillissementen en staat ook het personeel mee op straat

Samen met Unizo, pleit GTL voor een verlenging, in afwachting van een sructurele oplossing.

Zeker nu het duidelijk is dat heropflakkering steeds mogelijk zijn en de gevolgen groot kunnen zijn zoals uit de Antwerpse situatie blijkt, is in plaats van deze ad hoc maatregelen, nood aan een structureler en eenvoudiger systeem. In afwachting daarvan, worden de huidige maatregelen best integraal verlengd.

Top