GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/08/2020 - RSZ voorschotten voor het derde kwartaal kan uitgesteld worden tot 31.10.2020

Neem eventueel snel contact op met uw sociaal secretariaat hierover

De eerste maandelijkse RSZ-voorschotten voor het derde kwartaal dienen normaal betaald te zijn tegen 5 augustus 2020.

Maar dit kan best uitgesteld worden tot 31.10.2020.

Normaal moeten de werkgevers de voorschotten voor het derde kwartaal nu beginnen te storten op rekening van de RSZ. Die werden berekend op de prestaties van dezelfde maanden van vorig jaar. Maar bij veel bedrijven van de taxisector is dit een belangrijke overschatting aangezien zij werknemers op de tijdelijke werkloosheid covid19 hadden staan.

Er is protest door het feit dat die hoge voorschotten voor velen een belangrijke overschatting zijn, en dat bedrijven, die al sinds maanden geen inkomsten hebben, daardoor in de problemen geraken.

We hebben vernomen dat de RSZ bevestigd heeft dat in afwachting van de publicatie van een nieuwe wettekst hierover, de betalingen van de 3 maandelijkse voor het 3de kwartaal 2020 kunnen worden uitgesteld tot de wettelijke uiterste datum voor de betaling van het saldo voor dat kwartaal, d.w.z. tot 31 oktober 2020.

Kortom, zullen er geen boetes zijn voor laattijdige betaling van de voorschotten. De boodschap is: wie de voorschotten op de normale data kan betalen, kan dat uiteraard doen. Maar wie niet kan betalen, kan wachten tot de vervaldatum voor het volledige kwartaal, zonder boetes. Die boetes worden niet toegepast.

Ons advies: neem vandaag hierover nog snel contact op met uw sociaal secretariaat

Top