GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/07/2020 - Dringende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Verstrenging van maatregelen in de provincie Antwerpen en in bepaalde steden (inclusief mondmaskerplicht in taxi's en VVB)

Het ministerieel besluit Corona werd opnieuw aangepast via een nieuw MB van 28 juli:

28 JULI 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het  ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen  om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

De richtlijnen voor de taxisector (inclusief VVB) werden niet veranderd ten opzichte van de vorige nieuwsbrief van GTL, van 10 juni 2020 (link).

Dat betekent dat de algemene regel van social distancing van 1,5 meter van toepassing is. Indien u die niet kan toepassen, dient u minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden nl. hygiënische maatregelen, ontsmettingsgels, ontsmetten en regelmatig verluchten voertuig, beschermingsmiddelen, en uiteraard een masker.

In de FAQ die op de website van de overheid gepubliceerd worden, werd het begrip “huisouden” toegevoegd :

“Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.”

Noteer dat een ″huishouden″ wordt gedefinieerd als “personen die onder hetzelfde dak wonen.”

In de provincie Antwerpen is het dragen van een masker door de chauffeurs en door de passagiers verplicht. Een aantal steden van andere provincies (Oostende, Brugge, enz.) verplichten eveneens het masker in de taxi’s (behalve als er geen passagier aan boord is).

 

Maatregelen provincie Antwerpen

Op 29/7 ondertekende gouverneur Cathy Cathy Berx de Politieverordening (link) met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen.  Dat betekent dat deze bijkomende maatregelen vanaf nu van kracht zijn op het grondgebied van de provincie. 

Top