GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/01/2020 - Gesubsidieerd openbaar vervoer van personen met beperkte mobiliteit

Huidig stelsel openbare dienstverplichting voor vervoer van personen met ernstig beperkte mobiliteit wordt tijdelijk verlengd tot 31.12.2021. 

In Vlaanderen zijn 27 vervoerders erkend voor gesubsidieerd vervoers in het kader van de openbare dienstverplichting voor het vervoer van personen met een handicap of een ernstige mobiele beperking. Het is via deze subsidies dat de DAV (organisaties die diensten voor aangepast vervoer aanbieden) grotendeels gefinancierd worden. Voor een deel van dat vervoer werden ook enkele bedrijven van de taxi- en VVB-sector erkend.

De periode van de openbare dienstverplichting liep af op 31 december 2019.

Ondertussen voorziet het nieuw decreet over de basisbereikbaarheid dat die openbaredienstverplichting vanaf 2020 bepaald wordt  door de vervoersregio's die verantwoordelijk zullen zijn voor de mobiliteitsregie.

Om dit specifiek aangepast vervoer vanaf 2020 onder het vervoer op maat onder te brengen, is er dus een overbruggingsperiode nodig.

De Vlaamse Regering verlengt daarom principieel de looptijd van de openbaredienstverplichting met twee jaar tot maximum 31 december 2021.  

Top