GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/12/2019 - Eenmalige vergoeding te betalen aan de chauffeurs (Taxi en VVB) in november 2019

In uitvoering van het het sociaal akkoord 2019-2020 dienen de werkgevers een eenmalige kostenvergoeding van 50/25 € te betalen aan hun chauffeurs in november

De vergoeding werd ingevoerd als compenserende maatregel wegens de relatief late ondertekening (in oktober 2019) van het sociaal akkoord dat geldt voor de jaren 2019 en 2020.

De vergoeding dient betaald te worden in november 2019 als vergoeding van «kosten eigen aan de werkgever».

Het gaat om een eenmalige forfaitaire kostenvergoeding die betaald wordt aan elke chauffeur met prestaties in 2019, die in dienst is op 1 oktober 2019 en nog steeds in dienst is op 30 november 2019.

Bedrag:

  • *Arbeidsregime van meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract: 50 Euro
  • *Arbeidsregime van 50% of minder ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract: 25 Euro

Deze eenmalige forfaitaire kostenvergoeding moet betaald worden met de lonen van november 2019.

Zij dient net als  de A.R.A.B.-vergoeding vermeld te worden op de inkomstenfiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de werkgever".

We vestigen tevens uw aandacht op de eerder toegestuurdere nieuwsbrieven van ons sectoraal sociaal fonds, over de andere verhogingen die plaatsvinden in het kader van het sectoraal sociaal akkoord:

Top