GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/11/2019 - Paritair Comité ondertekende 7 nieuwe CAO's op 21 november

Deze CAO's geven uitvoering aan het sociaal akkoord van de taxisector voor de jaren 2019-2020.

Volgende CAO's werden op 21/11/2019 ondertekend door het paritair comité:

 

  • * CAO gewaarborgd gemiddeld minimum inkomen van  taxichauffeurs: verhoging met 1,1 % vanaf 1 oktober 2019
  • * CAO verhoging ARAB vergoeding taxi: Verhoging ARAB + bijkomende eenmalige forfaitaire vergoeding van kosten eigen aan de werkgever van 50 € in november (te betalen met de lonen van november).
  • * CAO over de arbeidsvoorwaarden van VVB chauffeurs: verhoging van de ARAB-vergoeding + bijkomende eenmalige forfaitaire vergoeding van kosten eigen aan de werkgever van 50 €, te betalen met de lonen van november.
  • * CAO garagepersoneel taxi en VVB (loonverhoging van 1,1% vanaf 1 oktober 2019)
  • * CAO geschenkcheques taxi en VVB (verlenging voor 2019-2020)
  • * CAO voordelen toegekend door het sociaal fonds (verhoging syndicale premie in 2019 en 2020)
  • * CAO tijdskrediet en landingsbanen taxi en VVB (verlenging van het stelsel voor 2019 en 2020)

U krijgt binnenkort de teksten via het Sociaal Fonds Taxi en VVB toegestuurd, zodra die officieel kunnen gepubliceerd worden op de website.

In principe zal het paritair Comité in december nog de laatste CAO's ondertekenen.

Top