GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/11/2019 - Info-ochtend APTU beantwoordt vele (maar niet alle) vragen

Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU) eorganiseerde een druk bezochte studie­ochtend over de nieuwe taxiwetgeving op 17 oktober.

De deregulering van de Vlaamse taxi­ bedrijfstak vervat in het Vlaamse Taxidecreet dat ingaat op 1 januari 2020 - roept niet alleen bij de Vlaamse taxiondernemers veel vragen op. Tijdens een door de Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU) georganiseerde en druk bezochte studie­ochtend op 17 oktober, bedoeld om antwoorden op die open vragen te krijgen, bleek dat ondernemers, de lokale politiek en zelfs de politie worstelen met de uitvoering van het decreet.

De architecten van het Vlaamse Taxidecreet - Eric Sempels en Karl Vermaercke - deden hun best om in 48 slides zo nauwkeurig mogelijk de ins en outs van de nieuwe wetgeving uit te leggen. Maar ook nadat zij verschillende puntjes op de vergunningtechnische 'i' hadden gezet, bleven er voor de taxiondernemers in de zaal nog diverse detaillistische puntjes over.

Zoals: als een taxi in één stad standplaatstaxi is en hij een rit uitvoert naar een andere gemeente en daar op een nieuwe klant wacht (wat nu toegestaan is binnen het Vlaams Gewest), wat is hij daar dan - straattaxi? Ook wat betreft de 'vergroening' van het wagenpark was nog niet alles even duidelijk. En de tijd tot 1 januari 2020 is oncomfortabel kort.

APTU-voorzitter Koen Van Oorschot had in zijn inleiding op de info-ochtend al duidelijk gemaakt dat de haastige invoering van het nieuwe decreet, wat de taxisector betreft, niet de schoonheidsprijs verdient. Ook de Belgische beroepsvereniging GTL, die nu wellicht - naar dit voorbeeld van de actieve Antwerpse taxiorganisatie - ook elders in Vlaanderen informatiebijeenkomsten gaat beleggen, gaf via secretaris-generaal Pierre Steenberghen, blijk van ongenoegen over het steeds maar uitblijven van de uitvoeringsbesluiten. Ook aan de wet ziet hij verschillende haken en ogen, met name wat betreft de correcte handhaving, zoals de aanwezige politiemensen al signaleerden. Terwijl ook na de eindtijd de vragen bleven komen, sloot Steve Van Avermaet, APTU-ondervoorzitter, de info-ochtend af en verplaatste de discussie zich naar de broodjeslunch.

Bron: Magazinde Personenvervoer, november 2020

Vind hier de link naar het volledige artikel:

Magazine personenvervoer - Infosessie APTU.pdf

 

Top